Erich Fromm „O sztuce miłości”

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Erich Fromm uważany jest za jednego z najwszechstronniejszych i najwybitniejszych autorów XXw. W swoich dziełach ukazuje psychologiczną, filozoficzną i społeczną naturę problemów aktualnych i istotnych dla współczesnego człowieka. Do najpopularniejszych wydanych przez niego prac należą takie pozycje, jak: Ucieczka od wolności, Mieć czy być oraz O sztuce miłości, której próba streszczenia i interpretacji jest wiodącym celem niniejszego opracowania. Ze względu na szerokie spektrum zainteresowań autora, w obrębie których znajduje się psychologia, psychoanaliza, filozofia i socjologia, publikowane przez niego prace odwołują się do złożoności ludzkiej natury, przez co staja się często „osobistym doradcą, pomocnym w kwestii jak żyć”.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.