licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 497

INFORMACJA

Temat pracy:
Główne stanowiska i koncepcje ontologiczne w tworzeniu rzeczywistości


Cena za dostęp do pracy: 15

Cena zakupu pracy: 39

 
Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 497
Cena za dostęp do pracy: 15
Cena zakupu pracy: 39

Treść pracy:

    Po raz pierwszy termin ontologia został użyty w XVII w. i stanowił nawiązanie do arystotelowskiej filozofii pierwszej „jako nauki o bycie jako bycie, następnie do kontynuacji rozważań w teorii bytu, zajmującej się bytem w jego naturze powszechnej” . Jakkolwiek aktualnie obowiązujące określenie jest wytworem czasów nowożytnych, to rozważania nad istotą bytu były podejmowane już przez starożytnych filozofów. Ontologia często utożsamiana jest z metafizyką, jednak zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że ta pierwsza koncentruje się na racjonalnych elementach lub aspektach bytu, czyli jest tak zwaną nauką o „bycie możliwym”. Zatem, ontologia jest nauką „o czystych możliwościach i związkach koniecznych zachodzących między czystymi jakościami idealnymi”. Jest podstawowym, obok epistemologii, działem filozofii zajmującym się badaniem struktury rzeczywistości oraz podejmującym problematykę takich pojęć, jak: byt, istota, przedmiot, istnienie, przyczynowość, czas. Etymologia tego słowa wywodzi się z języka greckiego i oznacza „cokolwiek, co jest” czyli de facto jest nauką o wszystkim co istnieje.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 39
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.