licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 498

INFORMACJA

Temat pracy:
Spór o naturę i istotę człowieka we współczesnej antropologii filozoficznej


Cena za dostęp do pracy: 15

Cena zakupu pracy: 39

 
Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 498
Cena za dostęp do pracy: 15
Cena zakupu pracy: 39

Treść pracy:

    Termin antropologia wywodzi się z języka greckiego, gdzie anthropos znaczy człowiek, a logos – nauka. Dlatego antropologia, jako dział filozofii dostarcza odpowiedzi na pytania: czym jest człowiek i jaki charakter ma jego stanowisko w świecie. Pojęcie antropologii filozoficznej wprowadził w XXw. M. Scheller, która od tamtej pory pojmowana jest jako „nauka o istocie i istotnościowej budowie człowieka” i stanowi teoretyczny fundament nauk szczegółowych pomagających zrozumieć różne aspekty indywidualnego oraz społecznego funkcjonowania gatunku ludzkiego.

    Rozważania dotyczące natury i istoty człowieka podejmowane były był już przez starożytnych filozofów. Na przestrzeni wieków zmieniały się koncepcje i sposoby postrzegania ludzkiej egzystencji sprowadzając ją do różnorodnych konstruktów teoretycznych. W ujęciu niektórych antropologów istota człowieka jest pojęciem tak złożonym i wielowarstwowym, że nie sposób ująć jej w jednym, syntetycznym pojęciu. Zdaniem innych badaczy natura często pojmowana jest w kategoriach zespołu cech „kwalifikujących istotę ludzką, jako „człowieka”, stanowiących jego stały i ciągły wyróżnik gatunkowy.” Ponadto, należy dodać, iż jako fundamentalna kategoria antropologiczna, natura zawiera się w zespole jakości „wyróżniającym ludzką istotę spośród innych istot żywych.”


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 39
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.