licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 499

INFORMACJA

Temat pracy:
Filozofia, jako dziedzina poznawcza i praktyczna; specyfika filozoficznego myślenia i poznawania rzeczywistości; rola filozofii w życiu ludzkim, jednostkowym, zbiorowym


Cena za dostęp do pracy: 15

Cena zakupu pracy: 39

 
Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 499
Cena za dostęp do pracy: 15
Cena zakupu pracy: 39

Treść pracy:

    Precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie filozofii, jako dziedziny wiedzy nastręcza wielu trudności ze względu na różnorodność koncepcji i sposobów uprawiania tej nauki. Filozofia, która w znaczeniu źródłowym oznacza umiłowanie mądrości przedmiotem swoich rozważań czyni wszystko, co prowadzi do zrozumienia natury człowieka, jego miejsca w świecie i zdobycia możliwie jak najszerszej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Po raz pierwszy terminu filozofia użył Pitagoras, identyfikując pojęcie mądrości z cechą w głównej mierze boską, człowieka natomiast określił mianem „miłośnika mądrości”. Istnieje wiele nurtów filozoficznych, jednak tylko koncepcja klasyczna koncentruje się wokół zagadnień czysto poznawczych, postrzeganych z perspektywy człowieka i kierującej nim „potrzeby racjonalizacji poglądu na świat”. Można, zatem wnioskować, że w tym ujęciu filozofia jest wiedzą zdobytą za sprawą naturalnych zdolności poznawczych człowieka a podejmowane na jej gruncie rozważania stwarzają realną szansę uzyskania adekwatnych odpowiedzi.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 39
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.