licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 499

INFORMACJA

Temat pracy:
Filozofia, jako dziedzina poznawcza i praktyczna; specyfika filozoficznego myślenia i poznawania rzeczywistości; rola filozofii w życiu ludzkim, jednostkowym, zbiorowym


Cena za dostp do pracy: 15 z

Cena zakupu pracy: 39 z

 
Ilo stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 499
Cena za dostp do pracy: 15 z
Cena zakupu pracy: 39 z

Tre pracy:

    Precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie filozofii, jako dziedziny wiedzy nastręcza wielu trudności ze względu na różnorodność koncepcji i sposobów uprawiania tej nauki. Filozofia, która w znaczeniu źródłowym oznacza umiłowanie mądrości przedmiotem swoich rozważań czyni wszystko, co prowadzi do zrozumienia natury człowieka, jego miejsca w świecie i zdobycia możliwie jak najszerszej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Po raz pierwszy terminu filozofia użył Pitagoras, identyfikując pojęcie mądrości z cechą w głównej mierze boską, człowieka natomiast określił mianem „miłośnika mądrości”. Istnieje wiele nurtów filozoficznych, jednak tylko koncepcja klasyczna koncentruje się wokół zagadnień czysto poznawczych, postrzeganych z perspektywy człowieka i kierującej nim „potrzeby racjonalizacji poglądu na świat”. Można, zatem wnioskować, że w tym ujęciu filozofia jest wiedzą zdobytą za sprawą naturalnych zdolności poznawczych człowieka a podejmowane na jej gruncie rozważania stwarzają realną szansę uzyskania adekwatnych odpowiedzi.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 39 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.