licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 50

INFORMACJA

Temat pracy:
Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 199 z

 
Ilo stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 50
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 199 z

Tre pracy:

    W pracy położono nacisk na edukacyjną rolę zabawy. Opisano poglądy XVIII wieczne, eksponując stanowisko, które nakreślił J.J. Rousseau w swoim dziele zatytułowanym „Emil”.

    W części pierwszej pracy scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące zabawy, zaprezentowano ogólną jej definicję, przedstawiono zabawę jako zjawisko w kulturze i omówiono cechy formalne zabawy.

    Część druga poświęcona jest w całości osobie J.J. Rousseau - informacje na temat życia pisarza, jego poglądy na temat zabawy.

    W trzeciej, ostatniej części niniejszej pracy, zaprezentowano poglądy na temat edukacyjnej roli zabawy przez innych twórców XVIII-wiecznych, w tym przede wszystkim twórców polskich.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 199 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.