licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 50

INFORMACJA

Temat pracy:
Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 50
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    W pracy położono nacisk na edukacyjną rolę zabawy. Opisano poglądy XVIII wieczne, eksponując stanowisko, które nakreślił J.J. Rousseau w swoim dziele zatytułowanym „Emil”.

    W części pierwszej pracy scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące zabawy, zaprezentowano ogólną jej definicję, przedstawiono zabawę jako zjawisko w kulturze i omówiono cechy formalne zabawy.

    Część druga poświęcona jest w całości osobie J.J. Rousseau - informacje na temat życia pisarza, jego poglądy na temat zabawy.

    W trzeciej, ostatniej części niniejszej pracy, zaprezentowano poglądy na temat edukacyjnej roli zabawy przez innych twórców XVIII-wiecznych, w tym przede wszystkim twórców polskich.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.