Komentarze do wypowiedzi bohaterów Wesela Wyspiańskiego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 15
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

“Wesele” to dramat młodopolski autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Inspiracją do napisania utworu stał się ślub inteligenta Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, który odbył się w listopadzie 1900 roku w Bronowicach pod Krakowem. Ślub ten był ówczesną sensacją towarzyską, gdyż nowożeńcy pochodzili z różnych warstw społecznych. W akcie II, scenie IX, występuje Poeta oraz Rycerz. Pierwowzorem Poety był Kazimierz Przerwa - Tetmajer – pisarz, twórca poezji dekadenckiej. Rycerz natomiast, jest osobą dramatu, która została zaproszona na wesele z inicjatywy gości weselnych – Racheli i Poety. Akt II wesela ma charakter fikcyjny, dlatego też Rycerz należy do gości fantastycznych, a jego postać obrazuje ukryte myśli Poety. W związku z tym, jego pierwowzorem jest najprawdopodobniej Zawisza Czarny - bohater popularnego dramatu młodopolskiego autorstwa K. Przerwy – Tetmajera o tym samym tytule. W scenie IX aktu II Rycerz próbuje nakłonić poetę do pełnienia właściwej roli w społeczeństwie polskim.

Praca zawiera komentarze do wypowiedzi bohaterów w scenach:

- z Rycerzem i Poetą;

- sceny 30 aktu pierwszego;

- sceny pierwszej;

- sceny 24 aktu pierwszego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.