Narkomania - przyczyny, występowanie, profilaktyka

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 44
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa naukowego i wiedzy na temat narkomanii chciałam przedstawić i krótko scharakteryzować pojęcia dotyczące tego zagadnienia. Zacznę od pojęcia Uzależnienie. Magdalena Matuszczak, pisząc o zagrożeniach dla młodzieży płynących z faktu stosowania wyrobów tytoniowych, alkoholu i narkotyków, stwierdza, iż te „używki kradną wolność.” Można powiedzieć, że w tych trzech słowach zawarta jest istota uzależnień. One, bowiem zniewalają człowieka, pozbawiając go możliwości dokonywania wolnego wyboru. Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice pisał: Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swego właściwego miejsca (…), nie może stać się niewolnikiem rzeczy (…), niewolnikiem swoich własnych wyborów. Niestety, ludzie stają się bardzo często niewolnikami papierosa, alkoholu, narkotyku, środka toksycznego. O wiele szybciej od dorosłych uzależniają się dzieci i młodzież.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstawowej terminologii związanej ze zjawiskiem narkomanii. Dokonano analizy podstawowych pojęć, przedstawiono zarys historyczny występowania zjawiska narkomanii w Polsce i nawiązano do aspektów prawnych. Przedstawiono rodzaje i klasyfikację narkotyków. Opisano narkotykowe mity.

Drugi rozdział pracy przedstawia kulturowe i społeczne skutki funkcjonowania współczesnej młodzieży. Opisano aspekt narkotyków we współczesnej kulturze. Nawiązano do adolescencji i problemów okresu dojrzewania i dorastania. Nawiązano do wpływu rodziny i grupy rówieśniczej na młodych ludzi.

Trzeci rozdział pracy przedstawia zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień wśród młodzieży. Przedstawiono dom i szkołę jako miejsca działań profilaktycznych. Nawiązano również do organizacji, które wspierają walkę z narkomanią.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.