licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 503

INFORMACJA

Temat pracy:
Narkomania - przyczyny, występowanie, profilaktyka


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 44
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 503
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Na podstawie dostępnego piśmiennictwa naukowego i wiedzy na temat narkomanii chciałam przedstawić i krótko scharakteryzować pojęcia dotyczące tego zagadnienia. Zacznę od pojęcia Uzależnienie. Magdalena Matuszczak, pisząc o zagrożeniach dla młodzieży płynących z faktu stosowania wyrobów tytoniowych, alkoholu i narkotyków, stwierdza, iż te „używki kradną wolność.” Można powiedzieć, że w tych trzech słowach zawarta jest istota uzależnień. One, bowiem zniewalają człowieka, pozbawiając go możliwości dokonywania wolnego wyboru. Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice pisał: Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swego właściwego miejsca (…), nie może stać się niewolnikiem rzeczy (…), niewolnikiem swoich własnych wyborów. Niestety, ludzie stają się bardzo często niewolnikami papierosa, alkoholu, narkotyku, środka toksycznego. O wiele szybciej od dorosłych uzależniają się dzieci i młodzież.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstawowej terminologii związanej ze zjawiskiem narkomanii. Dokonano analizy podstawowych pojęć, przedstawiono zarys historyczny występowania zjawiska narkomanii w Polsce i nawiązano do aspektów prawnych. Przedstawiono rodzaje i klasyfikację narkotyków. Opisano narkotykowe mity.

   Drugi rozdział pracy przedstawia kulturowe i społeczne skutki funkcjonowania współczesnej młodzieży. Opisano aspekt narkotyków we współczesnej kulturze. Nawiązano do adolescencji i problemów okresu dojrzewania i dorastania. Nawiązano do wpływu rodziny i grupy rówieśniczej na młodych ludzi.

   Trzeci rozdział pracy przedstawia zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień wśród młodzieży. Przedstawiono dom i szkołę jako miejsca działań profilaktycznych. Nawiązano również do organizacji, które wspierają walkę z narkomanią.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.