Darowizna jako umowa przenosząca własność

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Niniejsza praca jest poświęcona umowom, a konkretnie umowie darowizny. Nie jest to być może umowa najczęściej zawierana, ale zapewne często występuje w stosunkach międzyludzkich. Ponadto w niektórych wykazuje ona pewne odrębności w stosunku do innych umów. Darowizna jest interesująca nie tylko ze względu na uregulowania występujące w kodeksie cywilnym, ale również ze względu na przepisy podatkowe. Swego czasu ulgi podatkowe z tytułu darowizny sprawiły, iż był to rodzaj umowy, który miał tak zwane swoje pięć minut i był szeroko dyskutowany praktycznie w całym kraju. Zarówno rozwiązania kodeksowe, jak i podatkowe zostaną rzecz jasna omówione w dalszej części pracy.

Pierwsza część pracy poświęcona jest zagadnieniu umów w szczególności. Zawiera ona podstawowe informacje na temat zobowiązań, a w szczególności na temat umów, będących jednym ze źródeł zobowiązań. Poświęcone też zostało trochę miejsca na przybliżenie zasady swobody umów.

Druga część stanowi pewne odejście od rozważań na temat zobowiązań i omawia tematykę z zakresu prawa rzeczowego, a konkretnie sprawy związane z nabywaniem, przenoszeniem i utratą prawa własności. Część ta jest oczywiście niezbędna, skoro darowizna stanowi właśnie umowę przenoszącą własność.

Trzecia, a zarazem najobszerniejsza część przedstawia uregulowanie darowizny w kodeksie cywilnym. Wyjaśniono pojęcie i cechy darowizny, sam akt zawarcia umowy, skutki prawne darowizny, zagadnienia związane z jej odwołaniem i rozwiązaniem, jak również zagadnienia z prawa spadkowego dotyczące darowizn.

Ostatnia część jest poświęcona ustawie o podatku od umowy darowizny.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.