licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 51

INFORMACJA

Temat pracy:
Darowizna jako umowa przenosząca własność


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 51
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Niniejsza praca jest poświęcona umowom, a konkretnie umowie darowizny. Nie jest to być może umowa najczęściej zawierana, ale zapewne często występuje w stosunkach międzyludzkich. Ponadto w niektórych wykazuje ona pewne odrębności w stosunku do innych umów. Darowizna jest interesująca nie tylko ze względu na uregulowania występujące w kodeksie cywilnym, ale również ze względu na przepisy podatkowe. Swego czasu ulgi podatkowe z tytułu darowizny sprawiły, iż był to rodzaj umowy, który miał tak zwane swoje pięć minut i był szeroko dyskutowany praktycznie w całym kraju. Zarówno rozwiązania kodeksowe, jak i podatkowe zostaną rzecz jasna omówione w dalszej części pracy.

      Pierwsza część pracy poświęcona jest zagadnieniu umów w szczególności. Zawiera ona podstawowe informacje na temat zobowiązań, a w szczególności na temat umów, będących jednym ze źródeł zobowiązań. Poświęcone też zostało trochę miejsca na przybliżenie zasady swobody umów.

      Druga część stanowi pewne odejście od rozważań na temat zobowiązań i omawia tematykę z zakresu prawa rzeczowego, a konkretnie sprawy związane z nabywaniem, przenoszeniem i utratą prawa własności. Część ta jest oczywiście niezbędna, skoro darowizna stanowi właśnie umowę przenoszącą własność.

      Trzecia, a zarazem najobszerniejsza część przedstawia uregulowanie darowizny w kodeksie cywilnym. Wyjaśniono pojęcie i cechy darowizny, sam akt zawarcia umowy, skutki prawne darowizny, zagadnienia związane z jej odwołaniem i rozwiązaniem, jak również zagadnienia z prawa spadkowego dotyczące darowizn.

      Ostatnia część jest poświęcona ustawie o podatku od umowy darowizny.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.