licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 526

INFORMACJA

Temat pracy:
Czas wolny młodzieży gimnazjalnej


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 78
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 526
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Czas wolny w dzisiejszym, cywilizowanym świecie, gdzie widoczna jest pogoń za pieniądzem i chęć posiadania władzy jest dość istotnym tematem. Stwierdzę nawet, że kontrowersyjnym. Obecnie rola wolnego czasu oraz jego znaczenie dla jednostki stale rośnie, a wraz z wiekiem zmienia swoje znaczenie. Dla dorosłego to co jest uważane przez niego za rozrywkę, może być uznawane przez przeciętnego nastolatka za absolutną nudę i odwrotnie. Jednych może dana rozrywka cieszyć, a innych nudzić. Przecież nuda to nic innego, jak doprowadzenie naszego organizmu do wyczerpania psychicznego będącego jednym ze skutków zmęczenia i znużenia, którego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu należy konsekwentnie unikać. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy odnosi się do problematyki czasu wolnego gimnazjalistów w odniesieniu do literatury przedmiotu. Przedstawiono pojęcie czasu wolnego, opisano również jego funkcje. Przybliżone zostały formy spędzania czasu wolnego. Opisano znaczenie zdrowotne wypoczynku, jak i wpływ zmęczenia na organizm człowieka.

   Drugi rozdział pracy zawiera przedstawienie założeń metodologicznych badań własnych. Przedstawiony został cel i przedmiot badań, opisano problemy i hipotezy badawcze, jak również metody, techniki i narzędzia badawcze. W końcowej części rozdziału opisano charakterystykę badanej populacji.

   Rozdział trzeci pracy zawiera przedstawienie wyników badań własnych związanych ze spędzaniem czasu wolnego przez gimnazjalistów. Przedstawione zostały najczęstsze formy spędzania czasu wolnego i preferowane miejsca jego spędzania. Wymieniono również osoby, z którymi gimnazjaliści najchętniej spędzają czas wolny. Opisano też posiadaną ilość czasu wolnego. W dalszej części rozdziału opisano rolę i funkcję rodziny w organizacji czasu wolnego, jak również udział szkoły i rodziców w organizacji czasu wolnego w czasie pozalekcyjnym i pozaszkolnym. Nawiązano również do sytuacji materialnej gimnazjalistów.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY