Ochrona służebności w prawie rzymskim

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 15
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Actio w szerokim znaczeniu to działanie, czyn, rozprawa sądowa, w węższym natomiast to czynność o charakterze procesowym. W procesie legisakcyjnym były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania, a w procesie formułkowym przez actio określano ogół czynności powoda. W ten sposób doszło do sprecyzowania pojęcia actio jako skargi czy też poprawa podmiotowego. Według słynnej definicji Celsusa nihil aliud est actio quam ius quod sibi debetur, iudicio persequendi („Powództwo nie jest niczym innym jak prawem dochodzenia na drodze sądowej tego, co się komu należy”) .

Praca skupia się na zagadnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń w rzymskim procesie cywilnym, opisano również actio confessoria oraz actio negatoria.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 64