licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 527

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona służebności w prawie rzymskim


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 15
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 527
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    Actio w szerokim znaczeniu to działanie, czyn, rozprawa sądowa, w węższym natomiast to czynność o charakterze procesowym. W procesie legisakcyjnym były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania, a w procesie formułkowym przez actio określano ogół czynności powoda. W ten sposób doszło do sprecyzowania pojęcia actio jako skargi czy też poprawa podmiotowego. Według słynnej definicji Celsusa nihil aliud est actio quam ius quod sibi debetur, iudicio persequendi („Powództwo nie jest niczym innym jak prawem dochodzenia na drodze sądowej tego, co się komu należy”) .

   Praca skupia się na zagadnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń w rzymskim procesie cywilnym, opisano również actio confessoria oraz actio negatoria.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.