licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 527

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona służebności w prawie rzymskim


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 49 z

 
Ilo stron: 15
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 527
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 49 z

Tre pracy:

    Actio w szerokim znaczeniu to działanie, czyn, rozprawa sądowa, w węższym natomiast to czynność o charakterze procesowym. W procesie legisakcyjnym były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania, a w procesie formułkowym przez actio określano ogół czynności powoda. W ten sposób doszło do sprecyzowania pojęcia actio jako skargi czy też poprawa podmiotowego. Według słynnej definicji Celsusa nihil aliud est actio quam ius quod sibi debetur, iudicio persequendi („Powództwo nie jest niczym innym jak prawem dochodzenia na drodze sądowej tego, co się komu należy”) .

   Praca skupia się na zagadnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń w rzymskim procesie cywilnym, opisano również actio confessoria oraz actio negatoria.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 49 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.