Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Dynamiczny rozwój przesyłu danych i rozwiązań telekomunikacyjnych skutkował pojawieniem się nowych metod rozliczeń, które charakteryzują się znaczną oszczędnością czasu, ale i kosztów. Nastąpiły ważne zmiany w formach rozliczeń między bankami i jednostkami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi. Karty płatnicze wprowadzone na początku lat pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, w krótkim czasie stały się popularne w krajach rozwiniętych, a w Polsce pojawiły się z początkiem lat dziewięćdziesiątych.

Postęp technologiczny doprowadził do sukcesywnego wprowadzenia do użytku kart o coraz większej użyteczności i bezpieczeństwie w realizacji rozliczeń pieniężnych. Pierwszymi kartami były karty tłoczone, w późniejszym okresie wprowadzone zostały karty magnetyczne, a kolejna generacja to karty inteligentne, z kolei obecnie wprowadzane są na rynek jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie karty bezstykowe.

Celem pracy jest przybliżenie stanu dotychczasowego rozwoju kart płatniczych w Polsce i przedstawienie trendów rozwojowych na tym rynku. Możliwości w tym zakresie jest wiele, a dodatkowo tendencję rozwojową wzmaga zwiększająca się liczba kart płatniczych. Karty te mogą być również modernizowane w ujęciu technologicznym w celu ich zabezpieczenia lub zaopatrzenia je w nowe funkcjonalności. Rynek ten może rozwijać również swoją infrastrukturę, czyli bankomaty i urządzenia, które akceptują karty.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisana została istota kart płatniczych. W kolejnych punktach opisano kolejno funkcje i warunki prawne emisji kart płatniczych. Opisana została także budowa kart. Ważną częścią rozdziału jest przedstawienie korzyści i kosztów, jakie wiążą się z użytkowaniem kart płatniczych.

Drugi rozdział pracy przedstawia działanie rynku kart płatniczych, czyli systemy i transakcje z wykorzystaniem tych kart. Co więcej w ramach rozdziału opisana została infrastruktura kart, a w szczególności bankomaty i aspekt bezpieczeństwa rynku kart płatniczych.

W rozdziale ostatnim skupiono się na współczesnym i przyszłym rynku kart płatniczych w Polsce, a także nawiązano do elementu konkurencji występującego na rynku kart. Przedstawiono tu analizę banków w odniesieniu do zdobywania klientów, jak również przybliżono nowe formy ubezpieczeń kart tego typu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Karty płatnicze
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59