licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 533

INFORMACJA

Temat pracy:
Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 533
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Dynamiczny rozwój przesyłu danych i rozwiązań telekomunikacyjnych skutkował pojawieniem się nowych metod rozliczeń, które charakteryzują się znaczną oszczędnością czasu, ale i kosztów. Nastąpiły ważne zmiany w formach rozliczeń między bankami i jednostkami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi. Karty płatnicze wprowadzone na początku lat pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, w krótkim czasie stały się popularne w krajach rozwiniętych, a w Polsce pojawiły się z początkiem lat dziewięćdziesiątych.

   Postęp technologiczny doprowadził do sukcesywnego wprowadzenia do użytku kart o coraz większej użyteczności i bezpieczeństwie w realizacji rozliczeń pieniężnych. Pierwszymi kartami były karty tłoczone, w późniejszym okresie wprowadzone zostały karty magnetyczne, a kolejna generacja to karty inteligentne, z kolei obecnie wprowadzane są na rynek jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie karty bezstykowe.

   Celem pracy jest przybliżenie stanu dotychczasowego rozwoju kart płatniczych w Polsce i przedstawienie trendów rozwojowych na tym rynku. Możliwości w tym zakresie jest wiele, a dodatkowo tendencję rozwojową wzmaga zwiększająca się liczba kart płatniczych. Karty te mogą być również modernizowane w ujęciu technologicznym w celu ich zabezpieczenia lub zaopatrzenia je w nowe funkcjonalności. Rynek ten może rozwijać również swoją infrastrukturę, czyli bankomaty i urządzenia, które akceptują karty.

   Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisana została istota kart płatniczych. W kolejnych punktach opisano kolejno funkcje i warunki prawne emisji kart płatniczych. Opisana została także budowa kart. Ważną częścią rozdziału jest przedstawienie korzyści i kosztów, jakie wiążą się z użytkowaniem kart płatniczych.

   Drugi rozdział pracy przedstawia działanie rynku kart płatniczych, czyli systemy i transakcje z wykorzystaniem tych kart. Co więcej w ramach rozdziału opisana została infrastruktura kart, a w szczególności bankomaty i aspekt bezpieczeństwa rynku kart płatniczych.

   W rozdziale ostatnim skupiono się na współczesnym i przyszłym rynku kart płatniczych w Polsce, a także nawiązano do elementu konkurencji występującego na rynku kart. Przedstawiono tu analizę banków w odniesieniu do zdobywania klientów, jak również przybliżono nowe formy ubezpieczeń kart tego typu.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.