Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

W przypadku działalności gospodarczej osiąganie sukcesów jest możliwe w oparciu o dobre informacje, czyli gdy dane są wystarczająco szczegółowe i możliwa jest ich jednoznaczna interpretacja, nie bez znaczenia jest także ich aktualność. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych jest obecnie czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej i kluczowym elementem wpływającym na powodzenie każdego przedsięwzięcia.

W wyniku rozwoju technologii teleinformatycznych, a przede wszystkim internetu i systemów logistyczno-dystrybucyjnych, ma miejsce systemowa integracja przepływów strumieni o charakterze informacyjnym, finansowym i materiałowym, które składają się na obszar realizacji elektronicznej działalności gospodarczej.

Rozwój e-gospodarki w ramach rynku europejskiego jest w dużym stopniu skutkiem promowania modelu społeczeństwa informacyjnego, które jest jednocześnie społeczeństwem rozwoju. Społeczeństwo informacyjne jest postrzegane jako europejski styl pracy i życia, opartego na łatwiejszym i powszechnym dostępie do informacji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

Podstawowym celem pracy jest przedstawienie handlu elektronicznego jako formy działalności gospodarczej. W pracy podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyny i oceny skuteczności rozwoju handlu elektronicznego w przedsiębiorstwie.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia kluczowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą, a przede wszystkim sam termin działalności i jej znamiona, wraz z definicjami przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Co więcej opisane zostały formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

Drugi rozdział pracy opisuje znaczenie i istotę handlu elektronicznego. Przedstawione zostały tu artykuły i usługi, jakie są najczęściej dostępne drogą elektroniczną oraz przyczyny rozwoju tej formy działalności. Rozdział ten opisuje także różnicę między handlem tradycyjnym i elektronicznym.

Trzeci rozdział pracy opisuje kluczowe cechy gospodarki elektronicznej. Globalny zasięg gospodarki, problem odległości, możliwość reagowania automatycznego na działania klientów, to część aspektów poruszanych w tej części pracy.

Czwarty rozdział skupia się na internecie jako miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Skupia się na handlu elektronicznym w ramach sektorów B2C i B2B, jak również opisuje pojęcie e-commerce wraz z jego kategoriami.

Piąty rozdział opisuje podstawowe modele biznesowe, jakie stosowane są w działalności realizowanej przez internet. Opisane zostały kluczowe pojęcie związane z modelami, jak model promocyjny, brokerski, czy producencki.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.

Podobne prace