licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 535

INFORMACJA

Temat pracy:
Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 179 z

 
Ilo stron: 60
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 535
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 179 z

Tre pracy:

    W przypadku działalności gospodarczej osiąganie sukcesów jest możliwe w oparciu o dobre informacje, czyli gdy dane są wystarczająco szczegółowe i możliwa jest ich jednoznaczna interpretacja, nie bez znaczenia jest także ich aktualność. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych jest obecnie czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej i kluczowym elementem wpływającym na powodzenie każdego przedsięwzięcia.

   W wyniku rozwoju technologii teleinformatycznych, a przede wszystkim internetu i systemów logistyczno-dystrybucyjnych, ma miejsce systemowa integracja przepływów strumieni o charakterze informacyjnym, finansowym i materiałowym, które składają się na obszar realizacji elektronicznej działalności gospodarczej.

   Rozwój e-gospodarki w ramach rynku europejskiego jest w dużym stopniu skutkiem promowania modelu społeczeństwa informacyjnego, które jest jednocześnie społeczeństwem rozwoju. Społeczeństwo informacyjne jest postrzegane jako europejski styl pracy i życia, opartego na łatwiejszym i powszechnym dostępie do informacji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

   Podstawowym celem pracy jest przedstawienie handlu elektronicznego jako formy działalności gospodarczej. W pracy podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyny i oceny skuteczności rozwoju handlu elektronicznego w przedsiębiorstwie.

   Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia kluczowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą, a przede wszystkim sam termin działalności i jej znamiona, wraz z definicjami przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Co więcej opisane zostały formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

   Drugi rozdział pracy opisuje znaczenie i istotę handlu elektronicznego. Przedstawione zostały tu artykuły i usługi, jakie są najczęściej dostępne drogą elektroniczną oraz przyczyny rozwoju tej formy działalności. Rozdział ten opisuje także różnicę między handlem tradycyjnym i elektronicznym.

   Trzeci rozdział pracy opisuje kluczowe cechy gospodarki elektronicznej. Globalny zasięg gospodarki, problem odległości, możliwość reagowania automatycznego na działania klientów, to część aspektów poruszanych w tej części pracy.

   Czwarty rozdział skupia się na internecie jako miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Skupia się na handlu elektronicznym w ramach sektorów B2C i B2B, jak również opisuje pojęcie e-commerce wraz z jego kategoriami.

   Piąty rozdział opisuje podstawowe modele biznesowe, jakie stosowane są w działalności realizowanej przez internet. Opisane zostały kluczowe pojęcie związane z modelami, jak model promocyjny, brokerski, czy producencki.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 179 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.