Promocja internetowa na przykładzie zimowych ofert turystycznych last minute

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 43
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Promocja to jeden z wielu sposobów wpływania na proces podejmowania decyzji przez konsumentów. Rola promocji i jej narzędzia, jakim jest reklama, jest perswazja, a jej wynikiem jest podporządkowanie tej perswazji. Konsument dokonując wyboru produktów i usług czasem nie jest świadomy motywów swojego działania, które mogą być powodowane reklamami, z jakimi się zetknął. Duża liczba przekazów reklamowych wykorzystuje również emocje, ponieważ reklamy mogą śmieszyć, wzruszać lub nawet wywoływać strach. Reklama jako środek przekazu masowego, ma kluczowe znaczenie w pierwszych fazach procesu zakupu, jako dostarczyciel istotnych informacji. Reklama co więcej, kształtuje również wizerunek użytkownika i jest bodźcem do zakupu. Jej dążeniem jest wywołanie wśród konsumentów przyjemnych i wyjątkowych skojarzeń z wybraną marką. Przez częsty przekaz reklamowy przedsiębiorstwo dąży do takiego kształtowania postaw konsumentów, które będą skutkowały dokonaniem przez nich zakupu.

Firmy turystyczne mają obecnie bardzo duży potencjał wyboru właściwej formy promocji zależnie od rodzaju oferowanych wycieczek, rynku docelowego, celów i zdolności finansowych. Pojawiły się również nowe wartości promocji, które wykorzystują nowoczesne osiągnięcia informatyczne i technologiczne. Poza reklamą w prasie, radiu, czy telewizji możliwe jest także docieranie do odbiorców z wykorzystaniem internetu.

Każdego dnia liczba użytkowników internetu jest coraz większa. Zmusza to przedsiębiorstwa do zmiany realizowanej działalności i poszerzenia jej o przyszłościowe rozwiązania internetowe dające możliwość dotarcia do szerokiego grona nowych odbiorców.

Celem pracy jest przedstawienie internetu jako nowego narzędzia promocji internetowych ofert turystycznych o charakterze last minute. Komunikacja internetowa daje możliwość realizacji kampanii reklamowych, kształtujących nowoczesny wizerunek firm turystycznych w grupie odbiorców docelowych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia istotę i funkcję promocji jako działania w ramach marketingu mix. Przybliżono istotę internetu jako jednego z narzędzi promocji. Rozdział ten przybliża również znaczenie funkcji reklamowych, które były wykorzystywane w internecie.

Kolejny rozdział pracy przybliża internet jako nowe narzędzie promocji usług turystycznych i jego potencjał w generowaniu sprzedaży ofert turystycznych. Scharakteryzowane zostały także kluczowe cele wykorzystania internetu w działalności biur podróży.

Trzeci rozdział pracy opisuje charakterystykę branży turystycznej w wyszukiwarkach internetowych. Przybliżono ofertę last minutę, która przyjmuje postać kampanii reklamowej w sieci. Opisano w nim poszczególne etapy promocji oferty last minute w internecie. Przedstawiono także oferty last minute w oparciu o biura podróży.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace

Skuteczność reklamy internetowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 52