licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt




PRACA: 537

INFORMACJA

Temat pracy:
Promocja internetowa na przykładzie zimowych ofert turystycznych last minute


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 119

 
Ilość stron: 43
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 537
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 119

Treść pracy:

    Promocja to jeden z wielu sposobów wpływania na proces podejmowania decyzji przez konsumentów. Rola promocji i jej narzędzia, jakim jest reklama, jest perswazja, a jej wynikiem jest podporządkowanie tej perswazji. Konsument dokonując wyboru produktów i usług czasem nie jest świadomy motywów swojego działania, które mogą być powodowane reklamami, z jakimi się zetknął. Duża liczba przekazów reklamowych wykorzystuje również emocje, poneiważ reklamy mogą śmieszyć, wzruszać lub nawet wywoływać strach. Reklama jako środek przekazu masowego, ma kluczowe znaczenie w pierwszych fazach procesu zakupu, jako dostarczyciel istotnych informacji. Reklama co więcej, kształtuje również wizerunek użytkownika i jest bodźcem do zakupu. Jej dążeniem jest wywołanie wśród konsumentów przyjemnych i wyjątkowych skojarzeń z wybraną marką. Przez częsty przekaz reklamowy przedsiębiorstwo dąży do takiego kształtowania postaw konsumentów, które będą skutkowały dokonaniem przez nich zakupu.

   Firmy turystyczne mają obecnie bardzo duży potencjał wyboru właściwej formy promocji zależnie od rodzaju oferowanych wycieczek, rynku docelowego, celów i zdolności finansowych. Pojawiły się również nowe wartości promocji, które wykorzystują nowoczesne osiągnięcia informatyczne i technologiczne. Poza reklamą w prasie, radiu, czy telewizji możliwe jest także docieranie do odbiorców z wykorzystaniem internetu.

   Każdego dnia liczba użytkowników internetu jest coraz więskza. Zmusza to przedsiębiorstwa do zmiany realizowanej działalności i poszerzenia jej o przyszłościowe rozwiązania internetowe dające możliwość dotarcia do szerokiego grona nowych odbiorców.

   Celem pracy jest przedstawienie internetu jako nowego narzędzia promocji internetowych ofert turystycznych o charakterze last minute. Komunikacja internetowa daje możliwość realizacji kampanii reklamowych, kształtujących nowoczesny wizerunek firm turystycznych w grupie odbiorców docelowych.

   Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia istotę i funkcję promocji jako działania w ramach marketingu mix. Przybliżono istotę interntu jako jednego z narzędzi promocji. Rozdział tn przybliża również znaczenie funkcji reklamowych, które były wykorzystywane w internecie.

   Kolejny rozdział pracy przybliża internet jako nowe narzędzie promocji usług turystycznych i jego potencjał w generowaniu sprzedaży ofert turystycznych. Scharakteryzowane zostały także kluczowe cele wykorzystania internetu w działalności biur podróży.

   Trzeci rozdział pracy opisuje charakterystykę branży turystycznej w wyszukiwarkach internetowych. Przybliżono ofertę last minutę, która przyjmuje postać kampanii reklamowej w sieci. Opisano w nim poszczególne etapy promocji oferty last minute w internecie. Przedstawiono także oferty last minute w oparciu o biura podróży.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 119
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.