Zarządzanie stowarzyszeniami arteterapeutycznymi na przykładzie miasta X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 97
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Niewątpliwie każdy człowiek doświadczył w swoim życiu wzbogacającego i twórczego oddziaływania sztuki na własne samopoczucie. Dzieci mogą doświadczać tego chociażby lepiąc zamki z piasku, tańcząc, śpiewając, czy malując otaczającą je rzeczywistość. Osoby dorosłe mogą realizować te działania przez robienie zdjęć, kręcenie filmów, czy po prostu rysowanie wzorów w chwilach znudzenia.

Najczęściej jednak sztuka traktowana jest jak coś, co stosowane jest w celach dekoracyjnych i coś, co można oglądać w galerii lub muzeum. Pozytywne doświadczenia ze sztuką z dzieciństwa, stanowią dla osób dorosłych zaledwie dziecinną zabawę lub wyszukane hobby, może coś tylko dla osób mających talent. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że proces tworzenia sztuki może być bardzo pomocny w życiu, znacząco wzbogacać i nie wymaga posiadania umiejętności artystycznych.

Sztuka poza swoimi walorami estetycznymi i dekoracyjnymi może w sposób pozytywny oddziaływać na człowieka skutkując samo-poznaniem, rozwojem osobistym, uwrażliwieniem, a w szczególności samo-uzdrowieniem. Malowanie, rzeźbienie, rysowanie, czy inne formy sztuki stanowią bardzo silny i efektywny sposób komunikacji. Erich Froom uważał, że sztuka to jedyny uniwersalny język, jaki ludzkość stworzyła, identyczny dla każdej kultury i religii. Każdy człowiek jest artystą.

Przedstawiona w pracy metoda terapeutyczna opiera się na założeniu jedności ciała, umysłu i ducha, co w ujęciu praktycznym oznacza, że każdy jest odpowiedzialny za własne zdrowie i jakość życia. Założenie to ma swoje źródło w tradycyjnej medycynie chińskiej, starożytnych systemach filozoficzno-religijno-ezoterycznych, hinduskiej ajurwedzie, a obecnie ma zwolenników, nie tylko w grupie naturoterapeutów, ale także wśród części przedstawicieli medycyny tradycyjnej, lekarzy tzw. Nowej Medycyny lub psychoterapeutów. Zdaniem Mariusza Wirgi z Instytutu Pacific Palisades wszyscy mamy wpływ na swoje zdrowie dzięki sposobowi odżywiania, nasze nałogi, nawyki, czy myśli i uczucia, sposób reakcji na stres i nastawienie do nas samych, świata jaki nas otacza i chorób jakie nas dotykają.

Z kolei Louis Hay, autorka wielu publikacji o niekonwencjonalnym uzdrawianiu i samorozwoju dodaje, że każdy człowiek odpowiada za wszystko co spotyka go w życiu i każdy tworzy swoje doświadczenia na podstawie własnych myśli i uczuć.

Oznacza to, że wystarczy zmienić nasze myśli i uwolnić skrywane emocje, by odzyskać zdrowie i odczuwać radość oraz zadowolenie z życia. Nie jest to jednak proste, szczególnie, przy obecnym sceptycznym nastawieniu większości społeczeństwa do tego typu stwierdzeń.

Bernie Siegel podkreśla, że współczesna medycyna konwencjonalna przez ogromne osiągnięcia w walce z niektórymi chorobami zapomina o sile i możliwościach jakie drzemią w samym pacjencie, co skutkowało odrzuceniem wszystkich informacji, których nie sposób łatwo zaszufladkować i które nie mają charakteru naukowego. Co więcej wielu terapeutów stosując różne metody i techniki stara się rozpoznać i uzdrowić problemy pacjentów, choć często spotykają się oni z trudnościami w rozwinięciu i utrzymaniu związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem i leczącym. Wypracowanie tej relacji wymaga wzięcia pod uwagę wielu subtelnych aspektów oraz indywidualnego podejścia do pacjenta. Często również terapeuta trafia na trudnych pacjentów, których charakteryzują duże problemy z wyrażaniem siebie z wykorzystaniem słów lub nie są w stanie dostarczyć szczegółowej informacji werbalnej oraz udzielić pełnego dostępu do wszystkich elementów własnej osobowości. Co więcej niektóre treści emocjonalne trudno wyrazić słowami lub są głęboko ukryte w podświadomości, w wielu przypadkach zapomniane.

Niniejsza praca udowadnia, że działania mające charakter artystyczny, czyli rzeźba, utwory literackie, teatr, muzyka instrumentalne i wokalna, a w szczególności malarstwo mogą znacząco wspomagać terapeutę, a szczególnie samemu pacjentowi, uzyskać zadziwiające skutki leczenia, a przy okazji rozbudzać w pacjencie radość życia i wrażliwość. Tworzenie sztuki nie tylko skutkuje poprawą komunikacji i ekspresji, ale także dostarcza przyjemności i potęguje poczucie kontroli i spełnienia.

Proces tworzenia na przykład kompozycji graficznych jest użyteczny podczas łagodzenia dyskomfortu psychicznego, a interakcja pomiędzy rysowaniem i leczeniem może być ważnym wskaźnikiem postępu terapeutycznego, jak również wyjaśniać dynamikę osobowości i ukazywać ukryte konflikty. Rysowanie umożliwia wyzwolenie spontaniczności u małych dzieci, a osobom dorosłym mającym zahamowania, pomaga pokonywać przeszkody w rozwoju osobistym. Rysunek i pozostałe działania artystyczne mogą również ułatwiać pacjentom identyfikowanie motywów powtarzających się w jego zachowaniu i ukazywać problemy z jakimi stara się zmierzyć.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia definicję arteterapii i skupia się na rodzajach i technikach wykorzystywanych w arteterapii. Opisane zostały również jej funkcje w procesie kształtowania osobowości człowieka. Drugi rozdział pracy opisuje zarządzanie organizacjami pozarządowymi, ich rolę w społeczeństwie obywatelskim i źródła ich finansowania. W rozdziale trzecim przedstawiono historię i rozwój czterech wybranych stowarzyszeń arteterapeutycznych. Czwarty rozdział pracy opisuje zarządzanie stowarzyszeniami tego typu w oparciu o spostrzeżenia zgromadzone w trakcie badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace