Przemiany jakościowe w banku elektronicznym (na przykładzie)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 94
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Celem pracy magisterskiej jest charakterystyka czynników decydujących o sukcesie bankowości elektronicznej na przykładzie jednego z banków elektronicznych działających na polskim rynku. Tezą pracy jest udowodnienie, że rozwój bankowości komercyjnej szybciej i sprawniej postępuje w bankach internetowych niż w bankach tradycyjnych.

W pierwszej części pracy scharakteryzowano pojęcie bankowości, polski system bankowy i rozwoju banków komercyjnych po roku 1989. W drugiej części poruszona została kwestia dotycząca samego pojęcia bankowości elektronicznej, a także rozwój takiej bankowości w Polsce. W części trzeciej przeanalizowano i opisano produkty oferowane przez bank, który posłużył za przykład w niniejszej pracy. Przedstawione są lokaty, konta, kredyty i karty. W następnym, czyli czwartym rozdziale przeanalizowano czynniki związane z zarządzaniem działalnością banku internetowego, a konkretnie zagadnienia dotyczące wyróżników ekonomicznych rynków internetowych, korzyści sieci, koszty oraz efekty. W piątej, ostatniej części pracy dokonano analizy czynników przyczyniających się do sukcesu bankowości internetowej. Omówiono czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne mające wpływ na sukces bankowości elektronicznej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace