licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 54

INFORMACJA

Temat pracy:
Przemiany jakościowe w banku elektronicznym (na przykładzie)


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 94
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 54
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Celem pracy magisterskiej jest charakterystyka czynników decydujących o sukcesie bankowości elektronicznej na przykładzie jednego z banków elektronicznych działających na polskim rynku. Tezą pracy jest udowodnienie, że rozwój bankowości komercyjnej szybciej i sprawniej postępuje w bankach internetowych niż w bankach tradycyjnych.

   

      W pierwszej części pracy scharakteryzowano pojęcie bankowości, polski system bankowy i rozwoju banków komercyjnych po roku 1989. W drugiej części poruszona została kwestia dotycząca samego pojęcia bankowości elektronicznej, a także rozwój takiej bankowości w Polsce. W części trzeciej przeanalizowano i opisano produkty oferowane przez bank, który posłużył za przykład w niniejszej pracy. Przedstawione są lokaty, konta, kredyty i karty. W następnym, czyli czwartym rozdziale przeanalizowano czynniki związane z zarządzaniem działalnością banku internetowego, a konkretnie zagadnienia dotyczące wyróżników ekonomicznych rynków internetowych, korzyści sieci, koszty oraz efekty. W piątej, ostatniej części pracy dokonano analizy czynników przyczyniających się do sukcesu bankowości internetowej. Omówiono czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne mające wpływ na sukces bankowości elektronicznej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.