Konflikty społeczne w Azji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 28
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie problematyki współczesnych konfliktów społecznych w Azji.

Kontynent azjatycki zawsze przyciągał uwagę świata i fascynował inne narody ze względu na swoją oryginalność, historię, różnorodność kulturową, a obecnie również na możliwości prowadzenia handlu i inwestycje. Była to fascynacja, która pozwoliła na budowanie imperiów w oparciu o zasoby regionu i wykorzystywanie istniejących tam możliwości w czasach podbojów i kolonii. Sytuacja zmieniła się po drugiej wojnie światowej, gdy doszło do odbudowy samodzielności wielu państw, co stworzyło całkowicie nowe możliwości rozwoju krajów Azji. Początek dynamicznego wzrostu w latach powojennych dała Japonia; kolejnym przykładem był rozwój w latach 60-tych XX wieku „czterech azjatyckich smoków” - Hongkongu, Singapuru, Korei Południowej i Tajwanu. Podobne tempo wzrostu gospodarczego w latach 80-tych XX w. odnotowały gospodarki „czterech azjatyckich tygrysów” - Indonezji, Malezji, Filipin i Tajlandii, jednak kryzys finansowy w Azji w latach 90-tych XX w. spowodował głęboką recesję wspomnianych państw. Był to też okres, gdy rozpędu nabrały gospodarki Indii i Chin, które w istotny sposób zmieniają oblicze Azji i jej rolę w świecie. Ostatnie lata to kontynuacja tego trendu i wzajemne, większe zainteresowanie Azji i państw świata. Zwłaszcza Stany Zjednoczone dostrzegły te przemiany i aktywniej angażują się w sprawy kontynentu; podobnie czyni Unia Europejska, kraje Ameryki Południowej oraz inne podmioty globu . Już w końcu lat 90-tych XX w. tę nową rolę Azji dostrzegł Zbigniew Brzeziński, pisząc, że „Eurazja to centralna arena globu”, i wskazał jej cztery zasadnicze regiony - Europę, Rosję, Azję Centralną i Azję Wschodnią.

Azja to jednak nie tylko problematyka polityczna i gospodarcza; kontynent stał się areną licznych wojen, które wciąż destabilizują budowanie przyszłości. Wojny te prowadziły zwłaszcza państwa regionu, ale miały też miejsce interwencje mocarstw globalnych. Obecnie najważniejsze znaczenie ma wciąż trwająca wojna z terroryzmem w Afganistanie. Jest to jednocześnie odwieczny teren walk, rzutujący na bezpieczeństwo krajów sąsiednich. Problem bezpieczeństwa komplikują liczne, nierozwiązane kwestie sporne, które nabierają znaczenia wraz ze wzrostem potencjału zainteresowanych stron, odkryciami surowców naturalnych i potrzebą ochrony interesów narodowych. Mają one podłoże: polityczne, ekonomiczne, religijne, społeczne, etniczne, kulturowe, geograficzne, są też związane z dążeniem do zjednoczenia narodów. Obok struktur państwowych, zaangażowane w nie są organizacje złączone ideologią, narodowością i dążeniem do utworzenia własnego państwa. Problem bezpieczeństwa Azji jest złożony wewnętrznie i posiada wiele aspektów. Ponadto jest on przedmiotem zainteresowania organizacji międzynarodowych i państw, co stanowi dodatkowe wyzwanie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Zagrożenia wynikające z władzy totalitarnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72

KBWE - OBWE
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Interwencja wojsk rosyjskich w Gruzji
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 15