Parlament Republiki Czeskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 29 zł

Opis pracy

Parlament jest organem władzy ustawodawczej w Republice Czeskiej. Jest on złożony z dwóch izb: Izby Poselskiej i Senatu. Konstytucja Czech w żaden sposób nie określa ich mianem izby pierwszej czy drugiej. W skład Izby Poselskiej wchodzi 200 posłów wybieranych na 4 lata, Senat zaś liczy 81 senatorów wybieranych na okres 6 lat z odnawianiem jednej trzeciej składu co dwa lata. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat osobiście, w zgodzie ze złożonym ślubowaniem i nie są przy tym związani żadnymi nakazami (instytucja mandatu wolnego). Dla funkcjonowania parlamentu podstawowe znaczenie ma regulamin pracy Izby Poselskiej z 19 kwietnia 1995 roku, normujący również zasadę obrad wspólnego posiedzenia Izb, stosunki zewnętrzne Izby Poselskiej, status posłów, organów i funkcjonariuszy Izby. W Senacie, aż do 11 maja 1999 r., kiedy to przyjęto regulamin pracy tej izby parlamentu, przez długi czas posługiwano się regulaminem Czeskiej Rady Narodowej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 29 zł.

Podobne prace

Pozycja ustrojowa Senatu w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 115