licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 542

INFORMACJA

Temat pracy:
Parlament Republiki Czeskiej


Cena za dostęp do pracy: 15

Cena zakupu pracy: 29

 
Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 542
Cena za dostęp do pracy: 15
Cena zakupu pracy: 29

Treść pracy:

    Parlament jest organem władzy ustawodawczej w Republice Czeskiej. Jest on złożony z dwóch izb: Izby Poselskiej i Senatu. Konstytucja Czech w żaden sposób nie określa ich mianem izby pierwszej czy drugiej. W skład Izby Poselskiej wchodzi 200 posłów wybieranych na 4 lata, Senat zaś liczy 81 senatorów wybieranych na okres 6 lat z odnawianiem jednej trzeciej składu co dwa lata. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat osobiście, w zgodzie ze złożonym ślubowaniem i nie są przy tym związani żadnymi nakazami (instytucja mandatu wolnego). Dla funkcjonowania parlamentu podstawowe znaczenie ma regulamin pracy Izby Poselskiej z 19 kwietnia 1995 roku, normujący również zasadę obrad wspólnego posiedzenia Izb, stosunki zewnętrzne Izby Poselskiej, status posłów, organów i funkcjonariuszy Izby. W Senacie, aż do 11 maja 1999 r., kiedy to przyjęto regulamin pracy tej izby parlamentu, przez długi czas posługiwano się regulaminem Czeskiej Rady Narodowej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 29
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.