Przestępstwa komputerowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 73
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera rys historyczny związany z zagadnieniem przestępstw komputerowych.

Przestępstwa komputerowe dokonywane są przy użyciu rozmaitych nieustannie rozwijających się metod. Naruszają one trzy podstawowe atrybuty bezpieczeństwa danych i systemów komputerowych: ich dostępność, poufność oraz integralność. Zagadnienia te opisane zostały w części drugiej pracy zawierającej charakterystykę tego zjawiska.

W niniejszej pracy zaprezentowano poszczególne rodzaje przestępstw komputerowych rozmieszczonych w różnych częściach kodeksu karnego. Wspólną cechą owych przestępstw jest fakt, iż sprawca korzysta z komputera jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstw lub to, że zachowanie sprawcy wymierzone jest przeciwko urządzeniom komputerowym, a więc komputer jest celem takiego ataku. Czyny te dokładnie zostały scharakteryzowane w części trzeciej pracy.

Ważnym elementem w walce z przestępczością komputerową są różnego rodzaju działania prewencyjne, akcje wykrywające, a także zabezpieczenia techniczne. Bez ich istnienia trudno sobie wyobrazić skuteczną walkę z tym groźnym zjawiskiem. Informację o tych środkach można znaleźć w trzeciej części pracy, przy czym zagadnienie to jest omówione w dużym skrócie. Niniejsza praca ma bowiem na celu analizę przestępstw komputerowych od strony prawa karnego materialnego, zaś zagadnienia dotyczące kryminalistyki zostały tylko zasygnalizowane na samym jej końcu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.