licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 55

INFORMACJA

Temat pracy:
Przestępstwa komputerowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 73
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 55
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

       Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera rys historyczny związany z zagadnieniem przestępstw komputerowych.

   

      Przestępstwa komputerowe dokonywane są przy użyciu rozmaitych nieustannie rozwijających się metod. Naruszają one trzy podstawowe atrybuty bezpieczeństwa danych i systemów komputerowych: ich dostępność, poufność oraz integralność. Zagadnienia te opisane zostały w części drugiej pracy zawierającej charakterystykę tego zjawiska.

   

      W niniejszej pracy zaprezentowano poszczególne rodzaje przestępstw komputerowych rozmieszczonych w różnych częściach kodeksu karnego. Wspólną cechą owych przestępstw jest fakt, iż sprawca korzysta z komputera jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstw lub to, że zachowanie sprawcy wymierzone jest przeciwko urządzeniom komputerowym, a więc komputer jest celem takiego ataku. Czyny te dokładnie zostały scharakteryzowane w części trzeciej pracy.

   

      Ważnym elementem w walce z przestępczością komputerową są różnego rodzaju działania prewencyjne, akcje wykrywające, a także zabezpieczenia techniczne. Bez ich istnienia trudno sobie wyobrazić skuteczną walkę z tym groźnym zjawiskiem. Informację o tych środkach można znaleźć w trzeciej części pracy, przy czym zagadnienie to jest omówione w dużym skrócie. Niniejsza praca ma bowiem na celu analizę przestępstw komputerowych od strony prawa karnego materialnego, zaś zagadnienia dotyczące kryminalistyki zostały tylko zasygnalizowane na samym jej końcu.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.