Samorząd w II RP

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca przedstawia historię, strukturę i zasady funkcjonowania samorządu działającego w II RP. Ponadto opisano zmiany, które zachodziły w kwestiach samorządowych w omawianym okresie. Jednocześnie poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu w rozbiciu na obszary poszczególnych rozbiorów.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.