Ryzyko bankowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 32
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Praca zawiera opis kwestii związanych z ryzykiem bankowym. W pierwszej części pracy wytłumaczone jest pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja. Opisano ryzyko związane z utratą płynności, ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace