licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 58

INFORMACJA

Temat pracy:
Ryzyko bankowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 32
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 58
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

       Praca zawiera opis kwestii związanych z ryzykiem bankowym. W pierwszej części pracy wytłumaczone jest pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja. Opisano ryzyko związane z utratą płynności, ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.