Kobiety w świecie polityki na wybranych przykładach

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Polityka, traktowana jako zawód od wieków przysługiwała tylko i wyłącznie mężczyznom. Związane było to bezpośrednio z faktem, iż kobiety uzyskały prawa wyborcze bardzo późno, później od ciemnoskórych. Kiedy jednak uznano w pełni ich emancypację, rozpoczęła się walka o władze. Na świecie mamy wiele przykładów zdolnych kobiet, które odniosły sukces w polityce. Jednak do dziś, nadal faworyzuje się mężczyzn w tej dziedzinie. Uważa się, że mają większą zdolność do racjonalnego myślenia i nie ulegają chwilowym impulsom. Pamiętać jednak należy, że społeczeństwo stanowią na równi kobiety i mężczyźni. Ważnym jest więc, żeby racje obu płci reprezentowane były w Parlamencie. Na scenie politycznej zaczyna pojawiać się coraz to więcej kobiet. Partie polityczne wreszcie zaczęły doceniać potencjał drzemiący w płci pięknej i nie chodzi tu tylko o walory zewnętrzne. Kobiety są zdolne i często o wiele bardziej ambitne od mężczyzn. W szczególności te zajmujące się polityką. Dobrze zdają sobie sprawę z uprzywilejowanej pozycji płci przeciwnej. Muszą więc dwa razy tyle się starać ale bez wahania stwierdzić można, że wychodzi im to na dobre. Powoli zaczynają pełnić coraz to bardziej odpowiedzialne stanowiska. Powierza się im sprawy o wyższej wadze. Dużą rolę w polityce pełnią też Pierwsze Damy, czyli małżonki Prezydentów. Przestają one być już tylko swoistym dodatkiem do zdolnego męża. Zajmują się działalnością charytatywną i pomagają w tworzeniu wizerunku zarówno prezydenta jak i tradycyjnej polskiej rodziny. Nie tylko w Polsce ale i na świecie Pierwsze Damy zaczynają rozwijać swoje skrzydła. Coraz częściej mają się na odwagę, żeby wypowiedzieć publicznie swoje zdanie, które niekoniecznie musi być zgodne ze zdaniem małżonka. Można to doskonale zaobserwować wśród par prezydenckich. Panie w polityce bywają ponadto bardzo charyzmatyczne jak na przykład brytyjska Królowa Matka. Mimo, że z punktu widzenia prawnego, pełni ona funkcję czysto reprezentacyjną jako głowa państwa, już drugi premier Wielkiej Brytanii, na cotygodniowych spotkaniach, zasięga jej opinii i co więcej, liczy się z nią. Jej specyficzny charakter i bardzo duża mądrość sprawiają, że osoby posiadające większe prerogatywy czują wobec niej ogromny respekt i podziw.

Wśród wielu kobiet jakie mają lub miały znaczenie w polityce na bardzo wysokim miejscu, szczególnie jeśli chodzi o współczesność znajduje się Margaret Thatcher, Angela Merkel, Julia Tymoszenko oraz Hilary Clinton.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie przebiegu życia i działalności politycznej Margaret Thatchet, Angeli Merkel, Julii Tymoszenko oraz Hilary Clinton. Starano odpowiedzieć się na pytanie, jakie znaczenie wywarły oraz jaką rolę odegrały w polityce te cztery znane kobiety.

Szczegółowe pytania badawcze dotyczą następujących zagadnień:

− jaki był przebieg życia i działalność polityczna Margaret Thatcher?

− jaki był przebieg życia i działalność polityczna Angeli Merkel?

− jaki był przebieg życia i działalność polityczna Julii Tymoszenko?

− jaki był przebieg życia i działalność polityczna Hilary Clinton?

W opracowaniu pracy przydatne okazały się metody badawcze stosowane w naukach o polityce: metoda historyczna, indukcyjna, statystyczna, porównawcza oraz deskryptywna, jak również metoda analizy źródłowej oraz analizy zawartości prasy.

Praca obejmuje analizę przebiegu życia oraz działalności politycznej Margaret Thatcher, Angeli Merkel, Julii Tymoszenko oraz Hilary Clinton. Cezury pracy określa pochodzenie oraz dzieciństwo tych czterech znanych kobiet. Pracę zamyka tematyka poświęcona działalności politycznej kobiet – polityków.

Przedłożona praca ułożona została według kryteriów chronologiczno-problemowych. Rozdział pierwszy – Margaret Thatcher – przedstawia dom rodzinny, karierę polityczną Margaret Thatcher w latach 1950-1978, okres 1979-1990 - na czele Rządu Jej Królewskiej Mości (1979-1990) oraz późniejszą działalność polityczną Margaret Thatcher.

Przebieg życia oraz działalność polityczna Angeli Merkel, została opisane w rozdziale drugim. Omówiono młodość oraz przebieg kształcenia Angeli Merkel. Przedstawiono działalność polityczną Angeli Merkel oraz czasy, kiedy została Kanclerzem Niemiec.

Rozdział trzeci – Julia Tymoszenko ukazał młodość, działalność polityczną oraz postępowanie karne wobec Julii Tymoszenko.

Czwarta część pracy (Hilary Clinton) zajmuje się życiem Hilary Clinton. Opisuje młodość i wykształcenie, życie prywatne, działalność polityczną w latach 2001-2009 oraz działalność Hillary Clinton na rzecz kobiet.

Literatura do przedłożonej pracy jest bogata i zróżnicowana. Główne źródło informacji stanowiły opracowania zwarte. Spośród opracowań traktujących o przebiegu życia oraz działalności politycznej Margaret Thatcher, Angeli Merkel, Julii Tymoszenko oraz Hillary Clinton najbardziej pomocne w pisaniu niniejszej pracy były publikacje A. Bilika, N. Kinga, S. Korneliusa oraz M. Przełomiec. Wykorzystane zostały również liczne artykuły prasowe, wśród których na wyróżnienie zasługują zwłaszcza te pochodzące z „Biuletynu Instytutu Zachodniego”, „Wprost” oraz z „Uważam Rze”.

W trakcie pisania pracy, szczególnie przydatne i cenne okazały autobiografie M. Thatcher oraz H. Clinton. Pomocne okazały się również strony internetowe poświęcone życiu i działalności Julii Tymoszenko oraz Hillary Clinton.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.