Znaczenie i rola wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 59
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

Już w starożytnej Grecji kobiety w okresie ciąży gimnastykowały się, aby urodzić łatwiej. Współczesna medycyna utrzymuje również, że w trosce o zdrowie nienarodzonego dziecka należy zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie matki. Zdrowie matki to zdrowie dziecka, dlatego przyszła mama powinna wiedzieć jak postępować w czasie ciąży, jak się przygotować do porodu aby pomóc sobie i dziecku, tak aby poród przebiegał prawidłowo.

Poród jest dużym wysiłkiem fizycznym i dlatego kobieta powinna się do niego odpowiednio przygotować, przede wszystkim przez odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne, zarówno ogólnokondycyjne, jak i specjalne. Ćwiczenia takie mają przede wszystkim na celu wyuczenie prawidłowej postawy warunkującej właściwe napięcie odpowiednich mięśni, wzmocnienie mięśni brzucha, tłoczni brzusznej, mięśni grzbietu, zwiększenie ruchomości w obrębie kręgosłupa i stawów biodrowych, rozciągnięcie i uelastycznienie mięśni dna miednicy . Słabe mięśnie, mało elastyczne wiązadła, niska wydolność fizyczna nie sprzyjają łatwemu porodowi. Droga przez kanał rodny jest krótka ale i bardzo niebezpieczna dla dziecka. Kobieta powinna zadbać o to, aby ta droga była jak najbardziej łagodna.

Dobre przygotowanie do porodu, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, ma ogromny wpływ na jego przebieg. Pozwala kobiecie rodzącej świadomie i aktywnie brać udział w porodzie, w którym to właśnie ona nie może być przez nikogo zastąpiona . Według licznych autorów u kobiet uprawiających sport, wyższy jest odsetek ciąż o prawidłowym przebiegu. U kobiet nie ćwiczących zaobserwowano takie patologie jak: poród przedwczesny, otyłość, żylaki, nieprawidłowe ułożenie płodu. Dzięki treningowi i specjalnym ćwiczeniom dopasowanym do możliwości ciężarnej, można zapobiegać wielu niepotrzebnym problemom i powikłaniom zdrowotnym zarówno w przebiegu ciąży jak i przebiegu porodu. Zmiany pod wpływem ćwiczeń fizycznych dotyczą również poprawy funkcjonowania układu krążenia i układu oddechowego, kobieta dzięki temu lepiej toleruje wysiłek fizyczny w ciąży i podczas samego porodu. Poprawa przemiany materii spowoduje niższy przyrost masy ciała, a co za tym idzie, rzadsze występowanie otyłości, rozstępów skórnych, zaparć, hemoroidów i żylaków. Dodatkowo badania wykazały, że dzieci, których matki ćwiczyły w okresie ciąży, osiągają wyższą punktację w skali APGAR w stosunku do dzieci kobiet nie ćwiczących.

Po porodzie, czyli w okresie tzw. połogu kobiety mają do czynienia najczęściej z: rozchwianiem hormonalnym, przesunięciem narządów wewnętrznych, rozciągnięciem mięśni brzucha, mięśni dna miednicy, okolicy krocza oraz przesunięciem narządów wewnętrznych. Mięśnie dna miednicy odgrywają istotną rolę w życiu każdej kobiety nie tylko podczas ciąży i porodu. Ulegają one zwiotczeniu u kobiet, które mają zaparcia, mają problemy z oddawaniem moczu. Istnieją jednak dowody na to, że wszystkie mięśnie nad którymi mamy kontrolę można wyćwiczyć. Kilka lat temu przeprowadzono badania, które miały ocenić wpływ usprawniania i gimnastyki w okresie przed i poporodowym na częstość wypadania pochwy i macicy. Rezultaty tych badań nie były jednoznaczne, ale okazało się, że 37% kobiet spośród ankietowanych cierpiało z powodu nie trzymania moczu i u większości zaczęły się w czasie ciąży i po porodzie. U kobiet, które ćwiczą w ciąży i w połogu szybciej osiągną pełną sprawność fizyczną. Ćwiczenia fizyczne w tym także bieganie pomaga kobiecie w połogu szybciej dojść „do siebie”. Okres sześciu do ośmiu tygodni po porodzie, to okres w którym cofają się zmiany powstałe w następstwie ciąży i porodu, w tym czasie w ciele kobiety dokonuje się niewyobrażalny proces zdrowienia. Systematyczne ćwiczenia w połogu przyspieszają zwijanie macicy, regulują czynność pęcherza moczowego, przeciwdziałają zapaleniu żył i zakrzepom. Powraca do normy działanie układu krążenia, układu pokarmowego. Mówi się, że zadowolona matka, to zdrowe, spokojne i zadowolone dziecko. Ćwiczenia wykonywane w połogu pomogą kobiecie odzyskać równowagę psychiczną i dobre samopoczucie. W następstwie lepszego ukrwienia gruczołów piersiowych, laktacja pojawia się wcześniej i dłużej się utrzymuje w porównaniu do kobiet, które nie ćwiczyły. Po porodzie kobieta, która trenowała będzie mieć zdecydowanie więcej energii do pielęgnacji dziecka i sił do codziennych zajęć związanych z pielęgnacją noworodka od kobiety, która tego treningu nie stosowała.

Celem mojej pracy jest omówienie znaczenia i roli wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie. W pracy udowodnię, jak ważny jest ruch w życiu kobiety w każdym etapie jej życia, a przede wszystkim w czasie ciąży i połogu. Opiszę korzyści płynące z korzystania przez kobietę ciężarną z odpowiednio dobranego treningu. Celowi pracy została podporządkowana jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Rozdział pierwszy omawia teoretyczne podstawy pracy.

Celem rozdziału pierwszego jest zaprezentowanie takich zagadnień, jak: ruch fizyczny, wybrane metody oceny wydolności fizycznej i sprawności ruchowej, macierzyństwo w życiu kobiety, znaczenie ćwiczeń fizycznych podczas ciąży oraz w okresie połogu oraz cele i zadania szkoły rodzenia. W rozdziale drugim omówione zostanie przygotowanie do porodu. Poszczególne podrozdziały przedstawią ćwiczenia oddechowe, relaks oraz ćwiczenia fizyczne przygotowujące do porodu. Rozdział ostatni to rehabilitacja po porodzie. W rozdziale tym szczegółowo omówiona zostanie gimnastyka w okresie połogu, a w tym: ćwiczenia we wczesnym okresie połogowym oraz ćwiczenia po kontroli poporodowej, gimnastyka lecznicza po cesarskich cięciach i po operacjach ginekologicznych, gimnastyka lecznicza przy obniżaniu i przemieszczaniu narządów jamy brzusznej. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z zagadnieniem wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.