Przestępstwo oszustwa kredytowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 38
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Niniejsza praca jest poświęcona wybranemu typowi przestępstwa gospodarczego. Chodzi tu o przestępstwo oszustwa kredytowego, uregulowane w XXXVI rozdziale kodeksu karnego, w 297 artykule. Praca składa się z siedmiu części. Kolejno omówione zostaną następujące zagadnienia: zarys analizowanego przestępstwa, podmiot przestępstwa, przedmiot przestępstwa, strona przedmiotowa, strona podmiotowa, zagrożenie karą i środkami karnymi i wreszcie tryb ścigania przestępstwa oszustwa kredytowego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.