licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt




PRACA: 60

INFORMACJA

Temat pracy:
Przestępstwo oszustwa kredytowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 38
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 60
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

       Niniejsza praca jest poświęcona wybranemu typowi przestępstwa gospodarczego. Chodzi tu o przestępstwo oszustwa kredytowego, uregulowane w XXXVI rozdziale kodeksu karnego, w 297 artykule. Praca składa się z siedmiu części. Kolejno omówione zostaną następujące zagadnienia: zarys analizowanego przestępstwa, podmiot przestępstwa, przedmiot przestępstwa, strona przedmiotowa, strona podmiotowa, zagrożenie karą i środkami karnymi i wreszcie tryb ścigania przestępstwa oszustwa kredytowego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.