Dominacja dziecka nad rodzicem

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Sytuacja, w której ojciec próbuje uspokoić małą złośnicę, wykrzykującą przez łzy obelgi pod jego adresem, nie jest rzadka na ulicy polskich miast. Podobnie, jak ta, w której kilkuletni brzdąc, ukochany synek, wymierza kopniaki mamie, czy też dwulatek krzyczący, tupiący nogami rzucający się na ziemię w dramatycznym geście rozpaczy i bezradność matki usiłującej uspokoić malucha. Potężny płacz dziecka wzbudza rozmaite reakcje otoczenia: od współczucia dla „skrzywdzonego” malucha, po ubolewanie nad matką nieznośnego małego tyrana. Dla zwolenników tzw. „bezstresowego” wychowania rozwiązanie tych dylematów jest proste - należy bezzwłocznie podporządkować się dziecku, nawet gdy jego żądania są niedorzeczne, czy wręcz szkodliwe. Z pewnością przyniesie to chwilową poprawę sytuacji na zasadzie „dam ci wszystko, co chcesz, tylko bądź cicho”. Nie rozwiąże jednak problemu, przeciwnie - można być pewnym, że w kolejnym sklepie, autobusie, tramwaju sytuacja powtórzy się i to ze zwiększoną intensywnością. Dla mądrze kochającego rodzica taka sytuacja powinna być ostrzeżeniem. Rodzic powinien zastanowić się nad źródłem trudności wychowawczych, poszukać przyczyn wywołujących takie, czy inne zachowania dziecka i rozpocząć pracę nad odwróceniem sytuacji, w której dziecko dominuje nad rodzicem.

Założeniem niniejszego opracowania jest omówienie zagadnienia dominacji dziecka nad rodzicem. Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania. Rozdział pierwszy ma na celu wprowadzenie w problematykę dominacji dziecka nad rodzicem. Przedstawia pojęcie dominacji, pozycję dziecka w rodzinie, pozycję dziecka w rodzinie wielodzietnej, pozycję jedynaka, układ ról w rodzinie oraz zjawisko tyranii dziecięcej. Rozdział drugi charakteryzuje czynniki sprzyjające dominacji dziecka. Omawia zaburzone relacje w rodzinie, niewłaściwe postawy rodziców oraz niewłaściwe systemy wychowania w rodzinie. Rozdział trzeci przedstawia zagadnienie rodziny podporządkowanej dziecku. Omawia formy zachowań agresywnych dzieci wobec rodziców, przykłady dominacji dziecka nad rodzicem oraz możliwości budowania prawidłowych relacji w rodzinie. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z problematyką dominacji dziecka nad rodzicem.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Dysfunkcje rodziny przyczyną umieszczania dzieci w domach dziecka
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 95

Adopcja i jej skutki a stan cywilny osoby przysposobionej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Adopcja w świetle prawa polskiego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71