licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 612

INFORMACJA

Temat pracy:
Dominacja dziecka nad rodzicem


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 612
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Sytuacja, w której ojciec próbuje uspokoić małą złośnicę, wykrzykującą przez łzy obelgi pod jego adresem, nie jest rzadka na ulicy polskich miast. Podobnie, jak ta, w której kilkuletni brzdąc, ukochany synek, wymierza kopniaki mamie, czy też dwulatek krzyczący, tupiący nogami rzucający się na ziemię w dramatycznym geście rozpaczy i bezradność matki usiłującej uspokoić malucha. Potężny płacz dziecka wzbudza rozmaite reakcje otoczenia: od współczucia dla „skrzywdzonego” malucha, po ubolewanie nad matką nieznośnego małego tyrana. Dla zwolenników tzw. „bezstresowego” wychowania rozwiązanie tych dylematów jest proste - należy bezzwłocznie podporządkować się dziecku, nawet gdy jego żądania są niedorzeczne, czy wręcz szkodliwe. Z pewnością przyniesie to chwilową poprawę sytuacji na zasadzie „dam ci wszystko, co chcesz, tylko bądź cicho”. Nie rozwiąże jednak problemu, przeciwnie - można być pewnym, że w kolejnym sklepie, autobusie, tramwaju sytuacja powtórzy się i to ze zwiększoną intensywnością. Dla mądrze kochającego rodzica taka sytuacja powinna być ostrzeżeniem. Rodzic powinien zastanowić się nad źródłem trudności wychowawczych, poszukać przyczyn wywołujących takie, czy inne zachowania dziecka i rozpocząć pracę nad odwróceniem sytuacji, w której dziecko dominuje nad rodzicem.

   Założeniem niniejszego opracowania jest omówienie zagadnienia dominacji dziecka nad rodzicem. Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania. Rozdział pierwszy ma na celu wprowadzenie w problematykę dominacji dziecka nad rodzicem. Przedstawia pojęcie dominacji, pozycję dziecka w rodzinie, pozycję dziecka w rodzinie wielodzietnej, pozycję jedynaka, układ ról w rodzinie oraz zjawisko tyranii dziecięcej. Rozdział drugi charakteryzuje czynniki sprzyjające dominacji dziecka. Omawia zaburzone relacje w rodzinie, niewłaściwe postawy rodziców oraz niewłaściwe systemy wychowania w rodzinie. Rozdział trzeci przedstawia zagadnienie rodziny podporządkowanej dziecku. Omawia formy zachowań agresywnych dzieci wobec rodziców, przykłady dominacji dziecka nad rodzicem oraz możliwości budowania prawidłowych relacji w rodzinie. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z problematyką dominacji dziecka nad rodzicem.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.