Działalność polityczna Jacka Kuronia

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Z lwowskiego dzieciństwa Jacek Kuroń często opowiadał pewną anegdotę. Historyjką tą rozpoczął również książkę „Wiara i wina - od i do komunizmu”. Jak tłumaczył, zaczął od zdarzenia, które uważa za największe życiowe osiągnięcie. I ja na wstępie przytoczę to zdarzenie. Babcia zabrała Jacka do teatru na sztukę

„O dwóch takich, co ukradli księżyc”. W pewnym momencie, kiedy czarownik wsadził Jacka i Placka do worka, ten zerwał się i z płaczem ruszył na scenę, żeby ich ratować. Pamiętał ten paraliżujący strach i taką niesłychaną siłę, żeby go opanować. Krzycząc, popędził na scenę. Już był przy czarnoksiężniku, zobaczył jego twarz – to był koszmar. Wszystko, co zrobił potem, było tylko powtórzeniem tamtego. Wspominał też, jak dziadek, członek organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, brał go na kolana i opowiadał o drukowaniu bibuły, rewizjach, więzieniach, zdrajcach. Dziadek śpiewał też: „Pojedziemy etapem na Kamczatkę

z kacapem, hej, zawiśniemy wysoko i spoczniemy głęboko, hej”. Albo: „Idą, idą, dzwonią im kajdany, idą, idą, drżą przed nimi pany”. Gdy wiele lat później wnukowi pierwszy raz zakładano kajdanki, czuł dreszcz wzruszenia i chlubił się, że kajdanki to jedyna biżuteria, jaką nosi .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności politycznej Jacka Kuronia na tle jego biografii oraz wydarzeń historycznych. Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy. Przesłanki, które zadecydowały o wyborze tematu mojej pracy magisterskiej: Działalność polityczna Jacka Kuronia (1934-2004), związane są z moimi osobistymi zainteresowaniami postacią Jacka Kuronia. Był on polskim działaczem społecznym, nietypowym i charakterystycznym politykiem, który przeszedł długą ewolucję polityczną. Są to powody, dla których poświęcam Jackowi Kuroniowi to szczególne zainteresowanie. Spotkałem się z bardzo wieloma opiniami na temat jego działalności. Analizując biografię Jacka Kuronia, postaram się dokonać samodzielnie pewnej oceny.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się

z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem oraz notą biograficzną. Podsumowana została własnymi refleksjami na temat Jacka Kuronia. Rozdział pierwszy zatytułowany został Okres ZMP, PZPR oraz Walterowców. Jak sama nazwa wskazuje rozdział ten omawia działalność Jacka Kuronia w Związku Młodzieży Polskiej, w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a następnie w Związku Harcerstwa Polskiego. Tytuł rozdziału drugiego brzmi Opozycja wobec rządu. Rozdział ten omawia wstąpienie Jacka Kuronia do Politycznego Klubu Dyskusyjnego Karola Modzelewskiego, historię „Listu otwartego do członków partii”, działalność w grupie „Komandosów” oraz działalność opozycyjną. Kolejny rozdział obejmuje swoim zasięgiem okres Komitetu Obrony Robotników oraz „Solidarności”. Rozdział czwarty zatytułowany został: W pierwszym niekomunistycznym rządzie. Przedstawia życie Jacka Kuronia, w tym okresie, kiedy rozpoczął współtworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego, pełnił funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz prowadził działalność społeczną oraz publicystyczną. Ostatni rozdział pracy to ocena Jacka Kuronia oraz jego działalności politycznej przez polityków, takich, jak: Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa oraz Waldemar Łysiak.

Praca ma charakter teoretyczny. Podstawowym źródłem do napisania pracy były książki Jacka Kuronia, takie, jak: Wiara i wina: do i od komunizmu, Gwiezdny czas, Moja zupa, Siedmiolatka, czyli Kto ukradł Polskę oraz czasopismo Zeszyty Literackie (nr 4) pod redakcją B. Toruńczyk. Duże znaczenie dla niniejszej pracy miała również strona internetowa poświęcona Jackowi Kuroniowi: www.kuron.pl. Są to źródła, które stanowiły istotną pomoc w trakcie pisania pracy. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z biografią oraz działalnością Jacka Kuronia.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.