licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 619

INFORMACJA

Temat pracy:
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 619
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Utworzenie Unii Europejskiej związane jest z procesami integracji gospodarczej. Integracja gospodarcza oznacza łączenie się państw w celu stworzenia spójnego obszaru w drodze znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów, usług, kapitału i siły roboczej. Ponadto państwa te zmierzają do rozwiązywania problemów ekonomicznych między nimi. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w ramach Unii Europejskiej to efekt świadomej polityki integracyjnej,która jest wykonywana przez państwa członkowskie.

    Wspólna Polityka Rolna (WPR) została utworzona w 1957 roku przez państwa należące do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Określa ona zasady jednolitego funkcjonowania, ochrony i wspierania sektora rolnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie rolnictwa mają przyczynić się do realizacji określonych celów, jakimi są zwiększenie wydajności rolnictwa, podnoszenie poziomu życia ludności wiejskiej i stabilizacja rynków rolnych.

    W pracy zawarte są informacje na temat powstania Wspólnej Polityki Rolnej, jej zalet i wad. Zamieszczono w niej podstawowe kwestie ukazujące cele i zasady oraz instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Opisane jest funkcjonowanie rolnictwa unijnego, jego mechanizmy, system cen płodów rolnych, a także typy organizacji rynku rolnego oraz fundusz doradczo-gwarancyjny (FEOGA). Przedstawiono również przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat liczne zmiany oraz reformy. Począwszy od planu Mansholta w 1968 roku, lata 1985-1990, następnie reformy McSharry'ego w 1992 roku, w 1997 roku przygotowanie przez Komisje Europejską projektu radykalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej i związanych z nią funduszy pod nazwą Agenda 2000, po reformę Fishlera. Podjęto także próbę ukazania rolnictwa polskiego na tle tego sektora państw Unii Europejskiej. Przedstawiono wielkości porównawcze gospodarstw, poziomu zatrudnienia i inwestycji oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie polskim w kontekście europejskim. Zawarte są tutaj zarówno szanse jak i zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

    W prezentowanej pracy postaram się przedstawić, iż członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi wiele korzyści dla rozwoju gospodarczego, w tym sektora rolnego. Jednocześnie polskie rolnictwo po przystąpieniu Polski do Wspólnoty ma przed sobą nowe wyzwania i jest zmuszone do przeprowadzenia wielu zmian w polityce rolnej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.