Korupcja w administracji publicznej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Przełom XX i XXI wieku jest czasem całkowitych przekształceń, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodnie, gdzie sporo państw weszło w skład państw o ustroju demokratycznym. Struktura systemu rządów demokratycznych jest niemniej procesem ciągłym i długotrwałym, a pojawiająca się wielość czynników często psuje jego właściwy tok. Pomijając problem zwiększających się nierówności społecznych, jednym z fundamentalnych spostrzeganych zagrożeń jest istotny wzrost zachowań korupcyjnych.

W ostatnim czasie korupcja stanowi istotny element życia publicznego. Często temat ten przejawia się w mediach. Większość ludzi wie co oznacza to zjawisko i zapewne wielu osobiście spotkało się z tym zjawiskiem. Może się wydawać się, że w społeczeństwie, które akceptuje fakt , iż korupcja jest po prostu częścią życia codziennego, rodzi się niemoc i brak wiary w skuteczne instrumenty i metody walki z tym zjawiskiem. Skuteczną bronią w tej walce może być właściwie działający system prawny. Korupcja może być określana poprzez aspekt etyczny, który dotyczy demoralizacji w obrębie władzy publicznej oraz prawny, który oznacza nielegalność danych działań.

Powszechnie znane badania międzynarodowe określają, że skala podatności na korupcję w Polsce jest większy niż w większej części pozostałych krajów Europy. Powielają to także krajowe badania opinii publicznej, mówiące o tym, że stanowcza większość obywateli jest przeświadczona o znacznym stopniu skorumpowania instytucji publicznych. Podejrzenia o korupcję są elementem debat publicznych, sporej liczby publikacji prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych. Ostatnimi czasy organizowane są na różnych szczeblach konferencje i panele odnoszące się do zapobiegania temu zjawisku.

W różnych stopniach korupcja ma miejsce właściwie we wszystkich typach systemów społeczno- politycznych i gospodarczych, jak również we wszystkich kręgach kulturowych. Określenie to nawiązuje także szczegółowo do problematyki korupcji w elitach władzy, pomiędzy decydentami politycznymi i gospodarczymi, którzy kierują najistotniejszymi instytucjami oraz organizacjami w państwie.

Nie zważając na poziom korupcji, zachowania takie zawsze jednakowo negatywnie wpływają na otaczające je środowisko.

W pracy tej postaram się pokazać aspekt korupcyjny w szeroko rozumianej administracji publicznej, zarówno z punktu widzenia Unii Europejskiej jak i Polski.

Pierwsza część pracy ma za zadanie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu szeroko rozumianej oraz jej form oraz określić definiowanie administracji publicznej, jak również jej zadania w państwie. W kolejnych rozdziałach podejmę temat prawnego podejścia do tego tematu, zarówno z punktu europejskiego jak też zgodnie z polskim prawem. Postaram się również określić przyczyny zachodzenia takiego zjawiska w administracji publicznej oraz sposoby zapobieganiu jej. Na koniec spróbuję zarysować obraz polskiej administracji publicznej opierając się na przykładach zaczerpniętych z artykułów prasowych i nie tylko.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.