Stosunki między Państwem a kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Celem mojej pracy jest scharakteryzowanie stosunków między państwem a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997. Historia relacji między Kościołem a władzami PRL jest jednym z najbardziej interesujących i istotnych elementów w dziejach Polski Ludowej. Doszło bowiem do starcia między opierającym się na filozofii marksistowskiej i dążącym do przejęcia kontroli nad całym życiem społecznym i politycznym państwem komunistycznym a posiadającym ogromne poparcie społeczeństwa oraz wewnętrznie silnym i zwartym Kościołem katolickim.

Podobnie jak w innych krajach, w których rządy objęły partie komunistyczne, w Polsce prowadzona była wzmożona walka z Kościołem i religią rzymskokatolicką. Mimo regulacji prawnych ustanawiających rozdział Kościoła od państwa, rzeczywistość ukazała złudność tych sformułowań. Polityka wyznaniowa w PRL na wszystkich szczeblach skupiała się bowiem na całkowitym podporządkowaniu Kościoła państwu, na co strona kościelna zareagowała szeregiem działań obronnych. Wpłynęło to na skomplikowany charakter wzajemnych stosunków, co w sposób kompleksowy i przejrzysty starałam się ukazać w mojej pracy.

Losy Kościoła w czasach komunizmy są odnośnikiem do czasów omawianych w tej pracy. Wpływ kościoła na politykę w bardzo ważnym momencie, w jakim znalazła się Polska w 1989 roku, był bardzo istotny. Po upadku systemu komunistycznego Kościół znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ część ugrupowań postsolidarnościowych chciała stworzyć z tej wspólnoty dogodny instrument do realizacji własnych celów politycznych. Antytezą było przekonanie, że Kościół powinien wycofać się z polityki.

Hanna Suchocka, ambasador Rzeczpospolitej przy Watykanie, stwierdziła, że społeczne oczekiwania wobec Kościoła w Polsce są odmienne od oczekiwań społeczeństw krajów Unii Europejskiej . Zależne jest to przede wszystkim od naszej kultury. I niezależnie od zmieniających się ustrojów politycznych Kościół będzie zawsze istotnym elementem w życiu społeczeństwa i państwa polskiego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Państwo a kościół w latach 1944 - 1989
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 74