licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 626

INFORMACJA

Temat pracy:
Stosunki między Państwem a kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 626
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Celem mojej pracy jest scharakteryzowanie stosunków między państwem a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997. Historia relacji między Kościołem a władzami PRL jest jednym z najbardziej interesujących i istotnych elementów w dziejach Polski Ludowej. Doszło bowiem do starcia między opierającym się na filozofii marksistowskiej i dążącym do przejęcia kontroli nad całym życiem społecznym i politycznym państwem komunistycznym a posiadającym ogromne poparcie społeczeństwa oraz wewnętrznie silnym i zwartym Kościołem katolickim.

    Podobnie jak w innych krajach, w których rządy objęły partie komunistyczne, w Polsce prowadzona była wzmożona walka z Kościołem i religią rzymskokatolicką. Mimo regulacji prawnych ustanawiających rozdział Kościoła od państwa, rzeczywistość ukazała złudność tych sformułowań. Polityka wyznaniowa w PRL na wszystkich szczeblach skupiała się bowiem na całkowitym podporządkowaniu Kościoła państwu, na co strona kościelna zareagowała szeregiem działań obronnych. Wpłynęło to na skomplikowany charakter wzajemnych stosunków, co w sposób kompleksowy i przejrzysty starałam się ukazać w mojej pracy.

    Losy Kościoła w czasach komunizmy są odnośnikiem do czasów omawianych w tej pracy. Wpływ kościoła na politykę w bardzo ważnym momencie, w jakim znalazła się Polska w 1989 roku, był bardzo istotny. Po upadku systemu komunistycznego Kościół znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ część ugrupowań postsolidarnościowych chciała stworzyć z tej wspólnoty dogodny instrument do realizacji własnych celów politycznych. Antytezą było przekonanie, że Kościół powinien wycofać się z polityki.

   Hanna Suchocka, ambasador Rzeczpospolitej przy Watykanie, stwierdziła, że społeczne oczekiwania wobec Kościoła w Polsce są odmienne od oczekiwań społeczeństw krajów Unii Europejskiej . Zależne jest to przede wszystkim od naszej kultury. I niezależnie od zmieniających się ustrojów politycznych Kościół będzie zawsze istotnym elementem w życiu społeczeństwa i państwa polskiego


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.