Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Praca opisuje wszystkie etapy związane z przygotowaniem kampanii promocyjnej, która ma promować nowy produkt, który pojawia się na rynku. Do etapów tych należą: ustalenie celów promocji, dobór narzędzi promocji, tworzenie programu promocji, testowanie programu, wdrażanie i kontrola programu oraz ocena rezultatów promocji.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.

Podobne prace

Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92

Marketing sportowy
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76