licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 631

INFORMACJA

Temat pracy:
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 33
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 631
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Zawód pielęgniarki ma już tysiące lat - początki sięgają czasów biblijnych, a historia donosi o wielu wybitnych kobietach, które pielęgnowały chorych.

   Gdy mowa o dziejach pielęgniarstwa nie sposób pominąć Florencji Nightingale, która w 1860 roku założyła w Londynie Szkołę Pielęgniarską, pierwszy świecki zakład pielęgniarski dydaktyczny i jest uważana za inicjatorkę nowoczesnego pielęgniarstwa . Dziś ocenia się, że pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową służby zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest ich razem z położnymi około 9 milionów. Odgrywają doniosłą rolę, zawód pielęgniarki wymaga dziś coraz większej wiedzy fachowej prowadzącej do wysokich kwalifikacji. Ale także takich cech jak: elastyczność, tolerancja oraz empatia czyli utożsamianie się uczuciowe z inną osobą. Istotę pielęgniarstwa stanowi pielęgnowanie czyli "wyuczone i wykonywane w sposób humanistyczny i naukowy opiekowanie się, ukierunkowane na asystowanie ludziom różnych kultur oraz warstw społecznych, a polegające na wykonywaniu w sposób wysoce umiejętny czynności, aby zapobiegać chorobie oraz pomagać w odzyskiwaniu zdrowia".

   Zawód pielęgniarki wymaga dziś coraz większej wiedzy fachowej oraz mobilności, dlatego są one jedną z bardziej kształcących się grup zawodowych. Swoje funkcje spełniają w różnych miejscach: domu chorego, miejscu pracy, szkole, więzieniu, szpitalu oraz w przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej. Pielęgniarstwo jest ogromnym źródłem satysfakcji i radości - np. asystowanie położnej przy porodzie. Ale pielęgniarstwo to nie tylko satysfakcja - bywają też trudne chwile. Pielęgniarka nie może się pomylić, musi być niezwykle ostrożna, nie może sobie pozwolić na żadne niedopatrzenie, a jej postępowanie wymaga taktu, odwagi a często też i dyplomacji. Praca w tym zawodzie oznacza ponadto zwiększone ryzyko stania się przedmiotem agresji zarówno słownej jaki fizycznej.

   Rozwój techniki i jej rosnący wpływ na człowieka, trudność pogodzenia techniki z humanitaryzmem - ludzkim podejściem do pacjenta - daje nam do myślenia: żadne urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości i współczucia dla drugiego człowieka. Dlatego pielęgniarstwo będzie istnieć zawsze dokąd będą istnieli ludzie, zawsze będzie im potrzebne zrozumienie, współczucie, działania na rzecz promowania i zachowania dobrego stanu zdrowia, zapobiegania zaburzeniom oraz opiekę podczas choroby. Obecnie wraz z rozwojem techniki pielęgniarstwo też znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Jest to także związane ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej. Rola pielęgniarki także ulega zmianie. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która powoduje zmiany w praktyce zawodowej. Zmiany dotyczą także treści kształcenia, ponieważ pielęgniarka powinna być gotowa do pełnienia roli zawodowej w przypadku człowieka zdrowego i chorego w każdym miejscu. Pielęgniarka powinna w sposób umiejętny opierać praktykę zawodową na zdobytej wiedzy, szczególnie jeżeli jest pielęgniarką na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.