Rodzaje zabezpieczeń w bankowości internetowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Bankowość internetowa jest obszarem, który bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnich latach. Wynika to z szeregu oszczędności jakie przynosi bankom wprowadzanie kolejnych rozwiązań bakowości internetowej. Każda operacja bankowa, która jest realizowana samodzielnie przez klienta z wykorzystaniem bankowości internetowej przynosi faktyczne oszczędności dla banków, porównując to z realizacją takiej samej operacji przez pracownika banku w oddziale. Warto zaznaczyć, że oszczędności dla banków oznaczają w tym przypadku również korzyści dla klientów, którzy nie muszą osobiście stawiać się w banku celem realizacji operacji bankowych, takich jak sprawdzenie salda, czy realizacja przelewu. Bankowość internetowa oferuje dzisiaj dostęp do znacznie bardziej zaawansowanych operacji, takich jak założenie, czy zerwanie lokaty, złożenie wniosku kredytowego, otwarcie rachunku inwestycyjnego i szereg innych.

Należy pamiętać, że wszystkie te obustronne korzyści realizowane są z wykorzystaniem internetu, w którym pojawia się szereg niebezpieczeństw, dlatego też powstaje pytanie, czy operacje realizowane w ten sposób pozostają bezpieczne. Zagadnieniu temu poświęcona została niniejsza praca, składająca się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z bankowością internetową. Przedstawiona została definicja bankowości elektronicznej wraz z jej gałęzią, którą jest bankowość internetowa. Przedstawiona została historia bankowości internetowej i wybrane aspekty prawne z nią związane. Przybliżono podstawowe korzyści zarówno dla banków, jak i dla klientów.

Drugi rozdział pracy przybliża rodzaje zagrożeń, jakie występują w bankowości internetowej. Przedstawiono aspekty dotyczące przechwytywania haseł, czy prób ich wyłudzania. Opisano także ataki zmierzające do zablokowania dostępu i szereg innych rodzajów zagrożeń.

Trzeci rozdział pracy stanowi analizę rodzajów zabezpieczeń stosowanych w bankowości internetowej. Przedstawiono wprowadzenie do problematyki zabezpieczeń stosowanych w tym rodzaju bankowości, rozpoczynając od szyfrowania informacji, poprzez wykorzystanie urządzeń identyfikujących, czy zmieniających się haseł. Część rozdziału poświęcono zagadnieniu wygasających witryn i dodatkowych rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych przez banki. Każdy z wymienionych punktów został opisany również w kontekście polityki bezpieczeństwa stosowanej przez banki. Nawiązano również do zabezpieczeń, jakie są wykorzystywane przez banki w Polsce.

Bankowość elektroniczna jest rozwiązaniem zapewniającym klientom banków wgląd do posiadanych przez nich rachunków z wykorzystaniem komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Kluczowe założenie to wykorzystanie rozwiązań elektronicznych przy równoczesnym zrezygnowaniu z konieczności zapewnienia pełnego obiegu dokumentów w formie tradycyjnej, a także wykorzystanie elektronicznych metod obsługi klientów.

Bankowość elektroniczna określana również jako e-banking spełnia szereg funkcji. Bez wątpienia ma ona znaczenie marketingowe oraz dystrybucyjne. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj bank, który nie oferuje swoim klientom dostępu w ramach bankowości elektronicznej. Inny aspekt to możliwość ograniczenia kosztów, jaką zyskały banki dzięki wprowadzeniu rozwiązań bankowości elektronicznej. Należy podkreślić, że samo ograniczenie kosztów to nie wszystko, ponieważ bankowość elektroniczna zapewnia większą kontrolę operacji bankowych, a także daje możliwość wykluczenia błędów popełnianych przez pracowników. Nie bez znaczenia są daleko idące możliwości analizy aktywności klientów, które nie byłyby możliwe w tradycyjnym modelu bankowym. Bankowość elektroniczna stanowi aktualną formę komunikacji z klientami, a wykorzystanie rozwiązań przez nią oferowanych daje możliwość tworzenia nowych kanałów dystrybucji w odniesieniu do tradycyjnych produktów bankowych, a także wprowadzania całkowicie nowych, które nie mogły być oferowane w sektorze tradycyjnym.

Bankowość internetowa stanowi również skuteczny sposób oferowania przez banki swoim klientom rozbudowanych rozwiązań w zakresie personalizacji bazującej na zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych. Narzędzia takie oferują możliwość przystosowania treści i formy oferowanych usług tak, by możliwie najbardziej odpowiadały one potrzebom klientów.

Literatura przedmiotu proponuje wiele definicji pojęcia bankowości elektronicznej. Często pojęcie to jest precyzowane przez wymienienie jego kluczowych założeń lub w oparciu o jego charakterystyczne cechy, które odróżniają je od tradycyjnych metod bankowości.

Najprostsza z definicji bankowości elektronicznej opiera się na założeniu, że jest to usługa proponowana przez banki, zapewniająca klientom możliwość zarządzania rachunkami, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, do których zaliczyć można bankomaty, komputery, telefony, czy łącza telekomunikacyjne. Usługa tego typu zapewnia klientom łatwy dostęp do posiadanych środków bez wymogu osobistego stawienia się w oddziale banku, niezależnie od pory i dnia. Usługi tego typu mogą mieć tak charakter bierny, jak i aktywny jeśli chodzi o interakcję z systemem. Najczęściej bankowość elektroniczna wiąże się z możliwością szybkiego i łatwego dostępu do informacji o ofercie banku, stanie konta, realizacji przelewów bankowych, składania dyspozycji na zlecenia stałe i wielu innych aktywności.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Podstawowe zagadnienia bankowości internetowej
3. Rodzaje zagrożeń w bankowości internetowej
4. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w bankowości internetowej
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Bankowość internetowa jako szczególny obszar bankowości elektronicznej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 58

Bankowość internetowa
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 74

Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 55