Bankowość elektroniczna jako nowoczesna forma bankowości

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 150 zł

Opis pracy

Zmiany systemowe, jakie nastąpiły w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej skutkowały znaczącym zapotrzebowaniem na nowoczesne technologie i wiedzę, konieczną do efektywnego działania w gospodarce rynkowej. Proces transformacji systemu skutkował licznymi zmianami i nowelizacjami w prawie bankowym, ale w przypadku Polski również koniecznością włączenia się w bankowość europejską, co oznaczało wymóg jednolitego traktowania operacji krajowych i zagranicznych, a także wprowadzanie produktów bankowych znanych już w innych krajach wraz z odpowiadającymi im innowacjami. Przystąpienie polskich banków do współpracy z bankami innych krajów wymagało w tym okresie tak zmian organizacyjnych, jak i skomputeryzowania działalności bankowej na ogromną skalę.

Celem pracy jest przedstawienie współczesnych metod bankowości elektronicznej w oparciu o wybrane banki i literaturę związaną z przedmiotem pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy przybliża najważniejsze zagadnienia związane z bankowością. Skupia się również na ogólnej charakterystyce bankowości elektronicznej i zapewnianej przez nią możliwości zdalnej obsługi klientów.

Drugi rozdział pracy skupia się na przybliżeniu zagadnień dotyczących funkcjonowania i rozwoju bankowości elektronicznej. Opisane zostały wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez banki w tej formie, a także korzyści uzyskiwane przez klientów.

Trzeci rozdział pracy przybliża definicje wybranych technologii stosowanych w bankowości elektronicznej, omówiono również usługi telefoniczne w wybranych polskich bankach i możliwości ich rozwoju.

Czwarty rozdział pracy koncentruje się na korzyściach i bezpieczeństwie bankowości elektronicznej. Przedstawiono także szanse i zagrożenia dla tego rodzaju bankowości. Ukazane zostały kluczowe różnice między elektronicznymi formami sprzedaży usług bankowych, a podejściem tradycyjnym kładąc nacisk na wady i zalety bankowości w formie elektronicznej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 150 zł.

Podobne prace