Aktywność ruchowa dzieci w wieku szkolnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Aktywność ruchowa stanowi ważny czynnik dbałości o kulturę fizyczną, stanowi ona działanie podejmowane świadomie i ukierunkowane na zadbanie o zdrowie i dobrą kondycję organizmu. Sport i aktywność fizyczna zapewnia szereg pozytywnych rezultatów dla organizmu, tak w ujęciu biologicznym i zdrowotnym, ale również psychicznym, oddziałując korzystnie na funkcjonowanie organizmu.

Zagadnienia związane z aktywnością ruchową są szczególnie interesujące w grupie dzieci. Obecny styl życia, wzorce spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież sprawiają, że aktywność ruchowa staje się coraz mniej ważna, często przegrywając z grami komputerowymi, telewizją i szeregiem innych form spędzania czasu, które nie są korzystne dla młodych organizmów.

Aktywność ruchowa stanowi integralny składnik zdrowego stylu życia i nie jest możliwe realizowanie utrzymanie zdrowia bez niej. W odniesieniu do dzieci aktywność ruchowa jest warunkiem prawidłowego rozwoju. Jednocześnie brak aktywności ruchowej jest znaczącym czynnikiem ryzyka w odniesieniu do chorób układu krążenia. Aktywność ruchowa może być podejmowana spontanicznie, jak na przykład spacery, ale może też mieć charakter zorganizowany. Aktywność ruchowa jest wymieniana wśród kluczowych czynników umożliwiających utrzymanie zdrowia stanowiąc bardzo ważny element wpływający korzystnie na samopoczucie człowieka.

Rezygnacja z aktywności ruchowej lub jej mała ilość może oddziaływać na upośledzenie wydolności fizycznej i motoryki dzieci. Sytuacja ta wynika ze zmniejszonej ilości krwi krążącej w organizmie wskutek braku ruchu, a także zmniejszającej się ilości czerwonych krwinek, co może skutkować poważnymi niekorzystnymi zmianami w organizmie. Warto tu również nawiązać do chorób cywilizacyjnych, które są skutkiem zmniejszonej ilości ruchu, a do których należą w szczególności: cukrzyca, miażdżyca, choroba wieńcowa, czy otyłość. Aktywność ruchowa w odpowiednim nasileniu w dużym zakresie może zapobiegać występowaniu tych chorób. Regularne i odpowiednio intensywne zajęcia ruchowe to warunek utrzymania i poprawy sprawności fizycznej, a także zdrowia organizmu dziecka i każdego człowieka.

W kontekście aktywności ruchowej warto wyjaśnić również pojęcie sprawności fizycznej, które jest zagadnieniem znacznie szerszym niż pojęcie aktywności ruchowej, ponieważ dotyczy stanu całego organizmu człowieka, a nie tylko samego aparatu ruchu. Sprawność fizyczna może być definiowana jako zdolność do podejmowania różnych działań motorycznych decydujących o możliwości fizycznego funkcjonowania człowieka w życiu.

Sprawność fizyczna u dzieci zwiększa się z wiekiem, choć tak zdefiniowana zależność nie jest bezpośrednia. Wiek dziecka wpływa na rozmiary jego ciała, poprawę funkcji układów wewnętrznych i następujące po sobie etapy procesu dojrzewania. Wszystkie te procesy biologiczne skutkują coraz większą sprawnością fizyczną dziecka. Jednocześnie znacząca zmienność procesów wzrostu i dojrzewania sprawia, że dzieci w tym samym wieku mogą mieć różne rozmiary ciała, sprawność fizyczną, czy dojrzałość biologiczną. Wśród czynników oddziałujących na występowanie takiej zmienności wyszczególnić można tak czynniki dziedziczne, jak i środowiskowe.

Niniejsza praca koncentruje się na problematyce aktywności ruchowej dzieci i składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy obejmuje zagadnienia dotyczące aktywności ruchowej dzieci poczynając od przybliżenia pojęcia aktywności ruchowej i jej form. Odniesiono się także do zagadnienia sprawności fizycznej, która jest pojęciem związanym z aktywnością ruchową. Opisane zostały funkcje jakie spełnia czas wolny w kontekście aktywności ruchowej.

Drugi rozdział pracy to rozdział metodologiczny. Przybliżono metodologię badań własnych, rozpoczynając od przedmiotu badań, poprzez cel badań i hipotezę, które zostały przedstawione w rozdziale. Skoncentrowano się także na wybraniu właściwej metody badawczej.

Ostatni rozdział pracy skupia się na aktywności ruchowej dzieci w wybranej szkole podstawowej w oparciu o przeprowadzone badania własne. W rozdziale przedstawiona została specyfika badanej grupy, a także omówiono wyniki badań własnych. W końcowej części wyciągnięto wnioski.

Praca zawiera komplet przypisów do literatury źródłowej.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Aktywność ruchowa dzieci
3. Metodologia badań własnych
4. Aktywność ruchowa dzieci w Szkole Podstawowej na podstawie badań własnych
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku 6-8 lat
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 47

Znaczenie i rola wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Dylematy w realizacji funkcji wychowawczej turystyki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83