Ochrona dóbr osobistych w internecie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 105
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to analiza zagadnień ochrony dóbr osobistych w Internecie. Szybki rozwój techniczny, którego skutkiem stał się szybki rozwój środków przekazu elektronicznego, przyczynił się także do zainteresowania zagadnieniami dóbr osobistych. W epoce globalizacji Internetu z dużą uwagą warto przyjrzeć się zjawiskom w cyberprzestrzeni, które są naruszeniem dóbr osobistych podmiotów biorących udział w wymianie informacji z wykorzystaniem Internetu. W technologicznie skomplikowanym a także elektronicznie zdominowanym świecie dobra osobiste osób fizycznych a także osób prawnych są coraz częściej narażane. Naruszeniu podlegają dobra osobiste osób fizycznych w formie wizerunku, wolności, tajemnicy korespondencji, nazwiska, prywatności, pseudonimu, czy również nazwy (w odniesieniu do osób prawnych).

Coraz bardziej łatwy dostęp do Internetu a także anonimowość stwarza u niektórych osób poczucie bezkarności. Jednak w zasadzie nie można mówić o pełnej anonimowości w Internecie, ze względu na fakt, że poszczególni użytkownicy zostawiają po sobie ślady. Jednak niektórzy internauci nie zdają sobie z tego sprawy i dopuszczają się działań, na które nie pozwoliliby sobie w rzeczywistym świecie. Informacje umieszczone w Internecie szczególnie łatwo się rozprzestrzeniają, zaś dzięki archiwizacji są długo dostępne. Z kolei poszczególne wyszukiwarki internetowe umożliwiają dotarcie do informacji dotyczącej danej osoby. To wszystko sprawia, że w ramach rynku pojawiają się przedsiębiorcy oferujący usługę śledzenia w Internecie informacji o swoich klientach i wyłapywania treści naruszających ich renomę.

Praca została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym pracy zawarto wprowadzenie w zagadnienia ochrony dóbr osobistych. Na samym początku rozdziału przedstawiono definicje dóbr osobistych, następnie przeanalizowano cechy dóbr osobistych i najbardziej ważne postacie dóbr osobistych.

Rozdział drugi pracy poświęcono przesłankom ochrony dóbr osobistych. W ramach tego rozdziału szczegółowo przeanalizowano takie zagadnienia, jak: zagrożenie dóbr osobistych, naruszenie dóbr osobistych, bezprawność działania.

W trzecim rozdziale przybliżone zostały zagadnienia dotyczące najczęściej spotykanych form naruszenia dóbr osobistych w Internecie. Rozchodzi się tu o takie zagadnienia, jak: spam z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pliki cookies, naruszenia dóbr osobistych w Usenecie i na stronach www, stosowanie phishingu a także sniffingu.

Rozdział czwarty pracy zawiera charakterystykę cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych. W ramach tego rozdziału przeanalizowano majątkowe środki ochrony, niemajątkowe środki ochrony, a także odpowiedzialność providera.

W piątym, równocześnie ostatnim rozdziale pracy, przedstawiono działalność takich organów ochrony prawnej w kwestiach o naruszenie dóbr osobistych, jak: Generalny Inspektor Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich a także sądy powszechne.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Wprowadzenie w problematykę ochrony dóbr osobistych
3. Przesłanki ochrony dóbr osobistych
4. Formy naruszenia dóbr osobistych w Internecie
5. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
6. Organy ochrony prawnej w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
7. Zakończenie
8. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Ochrona dóbr osobistych pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92

Prawo do prywatności pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92

Adopcja w świetle prawa polskiego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71