Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność podatkowa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 22
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 79 zł

Opis pracy

Niniejsza praca została poświęcona problematyce odpowiedzialności moralnej oraz porównaniu jej z odpowiedzialnością prawnopodatkową. Odpowiedzialność moralna jest czymś odmiennym od odpowiedzialności prawnej, dlatego też najpierw zostanie przedstawiona charakterystyka odpowiedzialności - z położeniem nacisku na to, co charakteryzuje odpowiedzialność prawną, a co z kolei składa się na odpowiedzialność moralną, która przecież jest głównym tematem pracy. Do przybliżenia problematyki odpowiedzialności posłuży analiza takich zagadnień, jak porównanie norm prawnych oraz norm moralnych, a także porównanie sankcji prawnych i sankcji moralnych. Na końcu zostanie omówiona kwestia odpowiedzialności moralnej za czyny niezgodne z przepisami regulującymi zobowiązania podatkowe.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 79 zł.

Podobne prace

Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowie przewozu
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 135

Odpowiedzialność za szkody medyczne
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 118

Odpowiedzialność władzy publicznej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 107