licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 68

INFORMACJA

Temat pracy:
Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność podatkowa


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 79

 
Ilość stron: 22
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 68
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 79

Treść pracy:

       Niniejsza praca została poświęcona problematyce odpowiedzialności moralnej oraz porównaniu jej z odpowiedzialnością prawnopodatkową. Odpowiedzialność moralna jest czymś odmiennym od odpowiedzialności prawnej, dlatego też najpierw zostanie przedstawiona charakterystyka odpowiedzialności - z położeniem nacisku na to, co charakteryzuje odpowiedzialność prawną, a co z kolei składa się na odpowiedzialność moralną, która przecież jest głównym tematem pracy. Do przybliżenia problematyki odpowiedzialności posłuży analiza takich zagadnień, jak porównanie norm prawnych oraz norm moralnych, a także porównanie sankcji prawnych i sankcji moralnych. Na końcu zostanie omówiona kwestia odpowiedzialności moralnej za czyny niezgodne z przepisami regulującymi zobowiązania podatkowe.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 79
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.