Pracownicy samorządowi

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Niniejsza praca poświęcona jest temu drugiemu rodzajowi pracowników administracji publicznej, a mianowicie pracownikom samorządowym. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia dotyczące: pojęcia pracownika samorządowego, jego uprawnień i obowiązków, nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym.

Treść poszczególnych rozdziałów została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, jak również na podstawie przepisów znajdujących się w poszczególnych aktach prawnych, zwłaszcza w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace

Wybory samorządowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93