licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 69

INFORMACJA

Temat pracy:
Pracownicy samorządowi


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 89

 
Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 69
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 89

Treść pracy:

       Niniejsza praca poświęcona jest temu drugiemu rodzajowi pracowników administracji publicznej, a mianowicie pracownikom samorządowym. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia dotyczące: pojęcia pracownika samorządowego, jego uprawnień i obowiązków, nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym.

   

      Treść poszczególnych rozdziałów została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, jak również na podstawie przepisów znajdujących się w poszczególnych aktach prawnych, zwłaszcza w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 89
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.