Przestępstwa związane z komercjalizacją seksualności

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 109
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł

Opis pracy

Głównym tematem niniejszej pracy jest prawnokarny oraz kryminologiczny aspekt komercjalizacji seksualności. W poszczególnych częściach pracy zostały scharakteryzowane przestępstwa seksualne, przy czym nie wszystkie przestępstwa zawarte w XXV rozdziale kodeksu karnego zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”, lecz tylko te, które są związane z komercjalizacją seksualności - przede wszystkim pornografią i prostytucją. Oprócz typowej charakterystyki poszczególnych przestępstw przeprowadzonej z punktu widzenia prawa karnego materialnego, omówione zostały również kryminologiczne konotacje owych przestępstw.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.

Podobne prace

Przestępstwa urzędnicze
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 84

Interpol
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72

Paserstwo
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93