licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 70

INFORMACJA

Temat pracy:
Przestępstwa związane z komercjalizacją seksualności


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 349

 
Ilość stron: 109
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 70
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 349

Treść pracy:

       Głównym tematem niniejszej pracy jest prawnokarny oraz kryminologiczny aspekt komercjalizacji seksualności. W poszczególnych częściach pracy zostały scharakteryzowane przestępstwa seksualne, przy czym nie wszystkie przestępstwa zawarte w XXV rozdziale kodeksu karnego zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”, lecz tylko te, które są związane z komercjalizacją seksualności - przede wszystkim pornografią i prostytucją. Oprócz typowej charakterystyki poszczególnych przestępstw przeprowadzonej z punktu widzenia prawa karnego materialnego, omówione zostały również kryminologiczne konotacje owych przestępstw.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 349
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.